Verkeersveiligheid Veenderij

Vorig jaar is er een enquête gehouden onder de bewoners van de drie eilanden (D, F en G) van Veenderij. Het was de bedoeling dat er een bewonersavond georganiseerd zou worden over de uitkomsten en het vervolg. Helaas is dit door de geldende coronamaatregelen niet mogelijk geweest.

Gesprekken met bewoners

Er is niet stilgezeten. We hebben diverse gesprekken gevoerd met een groep bewoners die graag over de verkeersveiligheid mee willen denken. Van elk eiland neemt op z’n minst één bewoner deel. Na onze gesprekken met deze groep bewoners hebben we besloten om adviesbureau Arcadis in te schakelen om de verkeerssituatie van Veenderij nader onder de loep te nemen. 

Rondgang door de wijk

Op 13 juli is er een rondgang door de wijk geweest samen met Arcadis, de gemeente en een aantal bewoners. Met onder andere de input uit deze rondgang stelt Arcadis een advies op om de verkeersveiligheid van de Veenderij te verbeteren. 

Vervolg

Zodra we het definitieve advies voor de verbetering van de verkeersveiligheid hebben, zal er een bewonersavond gepland worden. Wij hopen dat de coronamaatregelen snel versoepelen, zodat we deze avond in het najaar nog kunnen organiseren. 

Vragen

Heeft u vragen, neem dan contact op met uw wijkmanager Janneke Penterman. Zij is bereikbaar op telefoonnummer (0318) 538 790 of via mail janneke.penterman@veenendaal.nl
 

Naar overzicht