Een week op pad met de wijkmanager

Wat doen een wijkmanager zoal in een week. Je wijkmanager Janneke Penterman neemt je digitaal een week mee op pad.

Veens Welzijn organiseerde samen met het wijkteam een tweede netwerkbijeenkomst voor de wijk Noordoost. Tijdens deze bijeenkomst waren actieve partijen uit de wijk aanwezig. Vandaag werkte ik samen met wijkcoach Olga van Dongen de opbrengst tot een actielijst. De speerpunten voor de wijk zijn veiligheid, afval en verbinding. 

Vandaag beleefde ik een interessante zaterdag in Oost. Aan De Schelde waren de opnames voor Twaalf straten groen. Een programma van de KRO/NCRV waarbij de bewoners aan de slag gaan om gezamenlijk de straat te vergroenen. Een mooi initiatief, en het zorgde voor enorm veel leuke ontmoetingen en verbinding. En natuurlijk een straat die mooier oogt, met meer groen. 

Daarna ging ik naar moestuin het Buitenhof. De initiatiefnemers organiseerden een open dag om de wijk kennis te laten maken met hun initiatief. Het was een drukte van belang. Wat een mooie locatie!  

Het leuke van beide initiatieven is dat je veel bewoners uit de wijk spreekt. Het is voor mij goed om op de hoogte te blijven van wat er speelt in de wijk. En voor bewoners een laagdrempelige manier om dingen te bespreken met de gemeente. 

Maandag is altijd een drukke overlegdag. Ook omdat ik in de OR zit. Vaak hebben we dan overleg. Maar vanochtend ging ik eerst met Donker, het bureau dat het BOSS-project in Dragonder Oost gaat opstarten en uitvoeren, de wijk in om de speelplekken te bekijken. En wat was het koud! Participatie met bewoners in Dragonder Oost wordt gestart in maart.  

Snel weer naar kantoor voor een drietal overleggen. Aan het eind van de dag naar het Ontmoetingshuis voor een overleg met het wijkteam. Een volle agenda dit keer. Bespreken uitkomsten netwerkbijeenkomst, wat gaat er de komende tijd gebeuren in de wijk, in gesprek met de winkeliers in Oost enzovoort.  

Elk dinsdag van 14.00 tot 15.00 heb ik samen met Eric, de wijkboa spreekuur in het Dierenkampje in het Dragonderpark. Eind februari gaan we het spreekuur uitbreiden met de andere deelnemers uit het wijkteam (Veenvesters, Veens Welzijn en de politie). Zodat we met elkaar nog meer op de hoogte zijn van elkaars werkzaamheden in de wijk en wat er speelt. 

Snel weer door naar kantoor om wat telefoontjes en mailtjes af te handelen. Contact gehad met een enthousiaste bewoner in Dragonder Noord die aan de slag wil in de buurt met de speelplek en het groen. Na mijn vakantie ga ik ter plekke met de bewoner een en ander bekijken. Tot slot naar het inloopmoment voor de Waterman bij de plaatselijke honkbalclub. Vitens gaat aan de slag met het vervangen van de waterleiding. Van de 20 woningen zijn er 18 bewoners geweest om vragen te stellen. Het initiatief van de inloopbijeenkomst werd erg gewaardeerd. Voor de zomer gaan we verder in gesprek met deze bewoners, omdat dan het openbaar gebied aangepakt gaat worden en er een regenwaterriool wordt aangelegd. 

In gesprek met collega Bob en Esther (wijkregisseur van Veenvesters) met een bewoner. Meneer heeft allerlei idee├źn over verduurzamen en het groen in de wijk. Het was een mooi en zinvol gesprek. 

Tot slot naar de opening van het informatiepunt in Dragonder Oost. Buurtbewoners kunnen hier terecht voor informatie over het verduurzamen van de woning. Iedere woensdag tussen 11.00 uur en 13.00 uur is het informatiepunt geopend.