Straat in wijk Salamander

Vorming één bewonerscomité Salamander I en II

In Salamander I is een bewonerscomité actief. Recent is deze buurt uitgebreid met Salamander II, hier is nog geen bewonerscomité actief. Wel zijn in Salamander II enkele sleutelfiguren, die een goed aanspreekpunt voor de buurt zijn. Het wijkteam wil graag één bewonerscomité voor Salamander I en Salamander II vormen, zodat er meer samenhang en gezamenlijke belangen komen om een leefbare en veilige buurt te bevorderen.

Het wijkteam:    

  • bekijkt wat de beste manier is om bewoners te betrekken 
  • onderzoekt de mogelijkheid van een gezamenlijk bewonerscomité voor Salamander I en Salamander II
  • gaat hierover met bewoners en sleutelfiguren in gesprek

Samenwerking met:

Bewoners, Veens Welzijn

Betrekken van inwoners en andere partijen

Informeren en inventariseren

Het wijkteam organiseert een gesprek met de bewoners om de mogelijkheden te verkennen voor één gezamenlijk bewonerscomité. Samen de voor- en nadelen in kaart brengen.

Verdiepen en samendoen

Indien mogelijk één bewonerscomité voor Salamander I en II vormen.