Gerard Doustraat

Reconstructie Gerard Doustraat

De Gerard Doustraat wordt in 2021 gereconstrueerd. De openbare ruimte wordt opnieuw ingericht. Dat betekent dat verhardingen van voetpaden en rijbanen worden vervangen. Ook wil de gemeente zoveel mogelijk groen toevoegen aan het gebied. Er wordt een extra regenwaterriool aangelegd om het overtollige regenwater uit de openbare ruimte af te voeren ter voorkoming van overstromingen.

Processtappen reconstructie:

 • Beginspraakavond: informatie over wat er gaat gebeuren en wat vinden de bewoners?
 • Ontwerpavond(en): input voor het schetsontwerp
 • Bewonersinitiatieven: zijn er ideeën voor verdere verbetering van de omgeving?
 • Voorlopig Ontwerp (VO) = inspraakavond
 • Bewonersbrief voor de start van de uitvoering
 • Evaluatie van het project met bewoners

 Het wijkteam:

 • geeft aan wat de beste manier is om bewoners te betrekken
 • weet wat er speelt en leeft in de wijk
 • organiseert inspraak over toegankelijkheid
 • benadert de bewonerscommissies
 • is aanwezig bij bewonersavonden
 • is op de hoogte van de voortgang van het (participatie)proces en de uitvoering
 • faciliteert en stimuleert bewonersinitiatieven

Samenwerking met:

Bewoners, Ondernemers, Mensen met een lichamelijke beperking, Beheer & Projecten

Betrekken van inwoners en andere partijen

Informeren en inventariseren

Voorafgaand aan de reconstructie worden bewonersavonden georganiseerd. Bewoners kunnen meedenken en meepraten over de plannen. Het wijkteam nodigt bewoners met een lichamelijke beperking uit om mee te denken over toegankelijkheid.

Verdiepen en samendoen

Op deze webpagina staat informatie over het reconstructieproces, de planning, verslagen van de bewonersavonden en schetsontwerpen voor de reconstructie. Bewoners kunnen op de plannen reageren.

Bewonersinitiatieven

De reconstructie is een goed moment om bewonersinitiatieven op te starten. Bewoners krijgen vaak ideeën om hun buurt nog verder te verbeteren. Via het initiatievenloket kan het wijkteam bewone op weg helpen om hun plan te realiseren.