Het Bruineplein

Keurmerk Veilig Ondernemen Bruïneplein

In 2019 is een gebiedsscan uitgevoerd voor het winkelcentrum Bruïneplein vanwege een piek in het aantal winkeldiefstallen en overvallen. In de aanbevelingen om de veiligheid op het Bruïneplein te vergroten zijn organisatorische, bouwkundige en technische maatregelen opgenomen.

Dit vraagt een extra inspanning van de ondernemers. Om dit samen op te pakken willen de ondernemers graag een Keurmerk Veilig Ondernemen Bruïneplein oprichten. Bij het KVO-Bruïneplein werken ondernemers, bewoners, gemeente en veiligheidsprofessionals samen om de veiligheid en leefbaarheid te bevorderen rondom het Bruïneplein. Het KVO stelt jaarlijks een programma op om doelstellingen en acties te realiseren. Het wijkteam ondersteunt het KVO-Bruïneplein.
 
Het wijkteam:

  • nodigt partijen uit voor een eerste bijeenkomst voor het KVO-Bruïneplein
  • is partner in het KVO-Bruïneplein
  • denkt actief mee hoe de veiligheid en leefbaarheid rondom het Bruïneplein te vergroten
  • organiseert mede een schouw rondom het winkelcentrum
  • ondersteunt bij het maken van een KVO-uitvoeringsprogramma Bruïneplein
  • organiseert mede bijeenkomsten voor ondernemers op het gebied van veiligheid (ondermijning, overvallen, etc.)
  • geeft informatie om de aangiftebereidheid van ondernemers, bewoners en slachtoffers te verhogen

Samenwerking met:

Ondernemers, Winkeliers, Bewoners, Veiligheid, Politie, Toezicht & Handhaving (BOA’s)

Betrekken van inwoners en andere partijen

Informeren en inventariseren

Het wijkteam organiseert een bijeenkomst om partijen samen te brengen. De gebiedsscan en inventarisatie hebben al plaatsgevonden.

Verdiepen en samendoen

Wat zijn de aanbevelingen uit de gebiedsscan en welke acties vloeien daaruit voort? Een eerste uitvoerings-programma maken met concrete acties om de veiligheid en leefbaarheid rondom het Bruïneplein te vergroten.