Het Franse gat vernieuwt

Het kan u niet ontgaan zijn. Patrimonium en de gemeente zijn de komende jaren druk bezig in en vóór het Franse Gat. Een groot aantal woningen zijn verouderd en vragen om renovatie of nieuwbouw. Door hier nu in te investeren kunnen bewoners van het Franse Gat nog lang en met veel plezier wonen in de wijk. 

Wat gaan we doen?

Patrimonium is al bezig met het renoveren van verschillende woningen in de wijk. Op de website fransegatvernieuwt.nl vindt u alle plannen voor de huurwoningen van Patrimonium.  

Met de gebiedsvisie als basis zijn voor een deel van de wijk Stedenbouwkundige Randvoorwaarden vastgesteld. Dit zijn de spelregels voor het openbaar gebied en voor de nieuw te bouwen woningen.

Ook kijken we op welke plek in de wijk er meer woningen kunnen komen en wat voor type woningen dat moeten zijn. Daarbij kijken we ook hoe we kunnen vergroenen en het bestaande groen kunnen behouden en versterken. Ook is er aandacht voor verkeerskundige aspecten en de sociale impact in de wijk. 

Wij willen in het Franse Gat onder andere het volgende bereiken: 

  • Patrimonium wil de huurwoningen in de wijk renoveren of opnieuw bouwen en energiezuiniger maken.
  • Realiseren van een nieuw breed inzetbaar buurthuis.
  • Integraal Kind Centrum (IKC) met opvang en onderwijs voor kinderen van 0 tot 12 jaar.
  • Verbeteren en vernieuwen van de rioleringen.
  • Vergroenen van de wijk.
  • Bestrijding van armoede en eenzaamheid. 

Waarom doen we dit?

Naast dat een groot deel van de woningen verouderd en toe aan renovatie of vervanging zijn willen we de gehele wijk nog mooier, beter en groener maken. 

Doe mee

We begrijpen dat er veel afkomt op de bewoners van het Franse Gat. Daarom willen we deze vernieuwing echt met en voor bewoners doen. We werken daarom samen met ambassadeurs, klankbordgroep en bewonerscommissies.  

Er zijn allerlei manieren om uw vragen en initiatieven met ons te delen. U bent van harte welkom in het wijkhuis aan de W.C. Beeremansstraat 2. In het Wijkhuis houden de gebiedsregisseur van Patrimonium en de wijkmanager weer spreekuren. Een afspraak maken is niet nodig. De openingstijden zijn: 

  • Maandag van 14.30 tot 16.30 uur 
  • Donderdag van 14.30 tot 16.30 uur (wijkmanager ook aanwezig) 
  • Vrijdag  van 09.00 tot 11.00 uur 

Wilt u op een andere manier contact? We helpen u graag via mail. Stuur een bericht naar hetfransegat@patrimonium.nl of naar de wijkmanager.