Kanaalweg

Aanpak parkeeroverlast Kanaalweg

Bewoners die op de Kanaalweg wonen, ervaren veel parkeeroverlast van bezoekers, bewoners en ondernemers die in het Centrum moeten zijn en hun auto op de Kanaalweg parkeren.

De mensen parkeren op de Kanaalweg, omdat zij niet willen betalen voor een parkeervergunning en hun auto dan daar parkeren. De parkeeroverlast gaat de hele dag door, niet alleen overdag, maar ook ’s avonds en ’s nachts. Het wijkteam wil de parkeeroverlast door bezoekers, ondernemers en bewoners, die in het Centrum moeten zijn, voor omwonenden verminderen. Er moeten duidelijke regels komen over het parkeren op de Kanaalweg.

Het wijkteam:

  • bekijkt wat de beste manier is om bewoners te betrekken
  • organiseert een bewonersbijeenkomst voor bewoners en ondernemers
  • bespreekt met bewoners en ondernemers wat zij zelf kunnen doen om de parkeeroverlast te verminderen
  • maakt samen met de bewoners en ondernemers een plan om de parkeeroverlast te verminderen
  • zorgt voor heldere regels en duidelijke situaties rondom parkeren
  • stimuleren bewoners om zelf toezicht te houden en te melden
  • regisseert op het doorvoeren en realiseren van aanpassingen

Samenwerking met:

Bewoners, Ondernemers, Verkeer & Parkeren, Beheer & Projecten, Toezicht & Handhaving (BOA’s)

Betrekken van inwoners en andere partijen

Informeren en inventariseren

Het wijkteam organiseert een bewonersavond voor bewoners en ondernemers over de parkeeroverlast op de Kanaalweg. Samen inventariseren we de problemen en mogelijke oplossingen.

Verdiepen en samendoen

Samen met de bewoners en ondernemers maken we een plan maken om de parkeeroverlast terug te dringen. Welke maatregelen moeten we nemen? Welke regels kunnen we opstellen om de overlast te beperken? Hoe kunnen we dit probleem structureel oplossen?

Bewonersinitiatieven

Als bewoners of ondernemers nog meer ideeën hebben voor het verbeteren van de buurt, dan kunnen zij een bewonersinitiatief starten. Zij moeten dit dan zelf regelen en betalen of hier sponsors voor zoeken. Via het initiatievenloket kan het wijkteam bewoners en verenigingen ondersteunen om hun plan te realiseren.