Vernieuwen speeltuin Oleander

De speeltuin aan de Oleander is aan vervanging toe. Bewoners in de buurt hebben aangegeven dat zij de speeltuin als onveilig ervaren en dat ze graag meer groen zien. Tijd voor actie dus. Er komt in de lente van 2022 een nieuwe speeltuin én extra groen. 

Wat is er al gebeurd? 

Kinderen en andere omwonenden hebben afgelopen jaar een keuze gemaakt voor de nieuwe speeltuin. We hebben kinderen uit de buurt gevraagd naar hun speelwensen. Aan de hand van die wensen zijn ontwerpen gemaakt voor de nieuwe speeltuin. Omwonenden hebben via www.meedoeninveenendaal.nl gereageerd op de ontwerpen. Het ontwerp met de meeste stemmen wordt komende lente uitgevoerd.  

Daarnaast gaven buurtbewoners aan dat ze graag extra verbeteringen zien aan het groen, het muurtje en de speeltuin, om deze nog veiliger te maken. Wijkmanager Dirk Bok is met deze buurtbewoners aan de slag om de buurt groener en veiliger te maken.  

Ook andere omwonenden kregen de kans om hier over mee te denken en praten: in december 2021 hebben alle omwonenden een brief gekregen om zich hiervoor aan te melden.  

Waarom doen we dit?

We vinden het belangrijk dat kinderen op een veilige en prettige manier kunnen spelen in hun buurt. De speeltuin aan de Oleander was oud en aan vervanging toe. We vinden het fijn dat de buurtbewoners zo betrokken zijn en hebben meegedacht over deze plek. Ook als gemeente vinden we extra groen in de buurt belangrijk. Groen in de buurt heeft namelijk een gezond effect op mensen, helpt tegen hitte in de zomer en het geeft extra leefruimte voor dieren.  

Planning

De speeltoestellen en extra groen plaatsen we komende lente. Wanneer dit precies zal zijn weten we nu nog niet.  

We vieren daarna graag samen met omwonenden een klein feestje om de vernieuwde speeltuin te openen. We zijn daarbij wel afhankelijk van de coronamaatregelen. 

Doe mee

Wil je samen met ons een klein feestje organiseren om de speeltuin te heropenen? Laat het weten aan wijkmanager.