Verbetering van groen in Petenbos

Groen in de buurt is belangrijk! In Petenbos zijn een aantal groenstroken en groenplekken waar het groen niet meer voldoet. Daarom gaan we in 2022 aan de Varenmos, Frisia, Beukkruid en Beukenstuklaan het groen vervangen door nieuw groen.  

Wat gaan we doen?

Samen met bewoners van de Varenmos, Frisia, Beukkruid en Beukenstuklaan willen we het groen in de straat verbeteren. Woont u in één van deze straten? Onze groenbeheerder en onze adviseur groen gaan graag met u in gesprek. U wordt hiervoor uitgenodigd per brief.  

Wij willen samen met bewoners een plantplan maken en de planten kiezen. Ook is er de mogelijkheid om zelf een groenplek te adopteren.  

Waarom doen we dit?

Het verbeteren van het groen zorgt voor een fijnere woonomgeving. Groen in de buurt heeft een gezond effect op mensen. Ook helpt groen tegen hitte in de zomer, het voorkomt wateroverlast én het geeft extra leefruimte voor dieren. Groen in de buurt is dus erg belangrijk.

Deze plekken zijn gekozen door middel van het schouwen in de wijk. Ook hebben buurtbewoners meldingen gemaakt. Zo hebben we een goede inschatting kunnen maken welke plekken toe zijn aan vervanging.  

Planning

De groenrenovaties worden uitgevoerd in 2022. Een exacte planning is nog niet bekend.  

Doe mee 

Wij willen graag samen met u een plantplan maken en de planten kiezen. Ook willen wij u de gelegenheid bieden om zelf deze groenplekken te adopteren. Waar ziet u mogelijkheden om te vergroenen? Of wilt u helpen en zelf de handen uit de mouwen steken? We gaan graag met u in gesprek. U wordt hiervoor uitgenodigd.  

Via de wijknieuwsbrief infomeren wij de hele wijk over projecten in de wijk/buurt. Omwonenden krijgen persoonlijk een uitnodiging om mee te denken en te doen.