Verbeteren fietspaden

Als Fietsstad willen we fietsen in Veenendaal nog makkelijker en aangenamer maken. Ook in Zuidoost. Er zijn plannen voor doorlopende fietsroutes en om fietsen verder te stimuleren. De fietspaden die er nu zijn worden verbeterd. Fietsen is gezond en dit willen wij bevorderen.  

Wat gaan we doen?

In overleg met de Provincie Utrecht zijn alle gemeenten tussen Utrecht en Veenendaal bezig met het realiseren van een Doorfietsroute. Dit betekent dat er een kwalitatief hoogwaardig ‘lint’ van aaneengesloten fietspaden komt te liggen tussen Utrecht en Veenendaal.  

Het laatste stukje van dit ‘lint’ loopt vanaf de Kerkewijk kruising bij restaurant de 3 Zussen via het fietspad naar de Margaretha Turnorlaan, en dan via de nieuwe fietsstraat die wordt aangelegd in de Boslaan/Ambachtsstraat naar de Raadhuisstraat (gemeentehuis).  

Waarom doen we dit?

We willen fietsen in Veenendaal nog makkelijker en veiliger maken. Want fietsen is gezond! We verbeteren de kwaliteit van de fietspaden en vullen dat aan met extra veiligheidsmaatregelen.  

Waarom doen we dit?

Voor de fietspaden in Petenbos starten we in 2022 met de voorbereiding van de werkzaamheden en het ontwerp.  

Doe mee

Via de wijknieuwsbrief infomeren wij de hele wijk over de projecten in de wijk/buurt. En omwonenden krijgen persoonlijk een uitnodiging om mee te denken en te doen. Heb je tips voor ons? We horen ze graag!