Bord in Tiny Forest het Petenbosje

Tiny forest Petenbosje

In 2019 heeft de gemeente in samenwerking met de initiatiefnemers een Tiny Forest in Petenbos gerealiseerd. Het Tiny Forest is al aangeplant en de gemeente zorgt voor het beheer, maar er liggen mogelijkheden voor bewoners om te participeren.

Het wijkteam wil bewoners meer betrekken bij het onderhoud en beheer van het Tiny Forest. Voor dit jaar kunnen bewoners lichte onderhoudswerkzaamheden oppakken (onkruid, zwerfvuil). Het Tiny Forest biedt ook ruimte aan bewoners om allerlei activiteiten te organiseren, zoals natuureducatie en ontmoeting. Het Tiny Forest is in 2019 aangelegd met ondersteuning vanuit de Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie (IVN) en leerlingen van de basisscholen De Burcht en Het Mozaïek.

Het wijkteam:

  • bekijkt hoe ze bewoners kunnen betrekken bij het beheer en onderhoud van het Tiny Forest
  • stimuleert activiteiten in het Tiny Forest

Samenwerking met:

Initiatiefnemers, Bewoners, Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie (IVN), Aannemer, Basisscholen De Burcht en Het Mozaïek

Betrekken van inwoners en andere partijen

Samendoen

Bewoners betrekken bij het beheer en onderhoud van het Tiny Forest, bijvoorbeeld onkruid wieden en zwerfvuil ruimen. Het Tiny Forest biedt ook ruimte aan bewoners om allerlei activiteiten te organiseren, zoals natuureducatie en ontmoeting. In overleg met de initiatiefnemers en Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie (IVN) acties organiseren voor bewoners uit Petenbos. Het Tiny Forest als potentiële locatie noemen voor activiteiten in de buurt, zodat meer mensen de locatie leren kennen.