Renovatie plantsoenen Varenmos

De bomen in de plantsoenen aan de Varenmos zijn te groot geworden voor hun standplaats. Daardoor geven de bomen en hun wortels overlast in de bestrating van de Varenmos en aanliggende tuinen. Door de schrale bodem groeit ook de begroeiing onder de bomen bijna niet. Daarom gaan we de plantsoenen renoveren. 

Samen met de aanwonenden van de Varenmos is besloten om alle plantsoenen en bomen deze winter te vervangen. De straat wordt dan in één keer opnieuw aangelegd.

Mee kiezen in groen

Aanwonenden konden hun stem uitbrengen op ontwerpen van de groenontwerpers van de gemeente. Hierbij mochten zij ook een keuze maken voor de terug te planten bomen. De Fraxinus ornus obelisk, de Gleditsia triacanthos 'Skyline' en de Liquidambar Worplesdon worden aan de Varenmos in de plantsoenen geplaatst. Als onderbeplanting komt er onder anderen Lonicera tatarica en Viburnum p. 'Mariesii' te staan.

Ontwerp

Het definitieve ontwerp kunt u hier bekijken. In het eerste kwartaal van 2023 hopen we met de renovatie te kunnen starten. Aanwonenden krijgen bericht van de aannemer als het bijna zo ver is.