Renovatie plantsoenen Varenmos

De bomen in de plantsoenen aan de Varenmos zijn te groot geworden voor hun standplaats. Daardoor geven de bomen en hun wortels overlast in de bestrating van de Varenmos en aanliggende tuinen. Door de schrale bodem groeit ook de begroeiing onder de bomen bijna niet. Daarom gaan we de plantsoenen renoveren.

Nieuw groenontwerp

De groenontwerpers van de gemeente hebben een conceptontwerp gemaakt met verschillende boomsoorten en heesters.

Ontwerp Groenplan Varenmos (pdf, 2 MB)

Hoe gaan we dit doen?

Het vervangen van alle bomen in de straat is best ingrijpend voor het straatbeeld, de vogels, uw uitzicht etc. Dat begrijpen wij goed. Daarom mag u kiezen hoe we de renovatie aan gaan pakken. In één keer húp of in twee keer in een wat trager tempo.

Optie 1

De plantsoenen en bomen worden om en om vervangen. Dit betekent dat de helft deze winter gerenoveerd wordt en de andere helft over 10 jaar. We zullen dan wel droogtebestendige onderbegroeiing aanbrengen en de bestrating waar nodig blijven herstellen in die tijd.

Optie 2

Alle plantsoenen en bomen worden deze winter vervangen. De straat wordt dan in één keer opnieuw aangelegd.