De Hermelijnlaan

Reconstructie Hermelijnlaan, Groeneveldselaan en De Smalle Zijde

Op de route Rondweg-Oost, De Smalle Zijde, Groeneveldse­ laan en Nijverheidslaan is veel doorgaand verkeer richting het Centrum. Het is wenselijk dat het doorgaand verkeer op deze route afneemt en via de Wageningselaan richting het Centrum rijdt.

Dit wordt bereikt door de voorrang te wijzigingen voor doorgaand verkeer richting de Hermelijnlaan en Brinkersteeg. Ook wordt de fietsoversteek als onveilig ervaren, met de reconstructie wil de gemeente de verkeersveiligheid voor fietsers verbeteren.

Processtappen reconstructie:

 • Beginspraakavond: informatie over wat er gaat gebeuren en wat vinden de bewoners?
 • Ontwerpavond(en): input voor het schetsontwerp
 • Bewonersinitiatieven: zijn er ideeën voor verdere verbetering van de omgeving?
 • Voorlopig Ontwerp (VO) = inspraakavond
 • Bewonersbrief voor de start van de uitvoering
 • Evaluatie van het project met bewoners

Het wijkteam:

 • geeft aan wat de beste manier is om bewoners te betrekken
 • weet wat er speelt en leeft in de wijk
 • nodigt bewoners met een lichamelijke beperking uit om mee te denken over toegankelijkheid
 • benadert de bewonerscommissies
 • is aanwezig bij bewonersavonden
 • is op de hoogte van de voortgang van het (participatie)proces en de uitvoering
 • faciliteert en stimuleert bewonersinitiatieven

Samenwerking met:

Bewoners, Mensen met een lichamelijke beperking, Beheer & Projecten, Verkeer & Parkeren

Betrekken van inwoners en andere partijen

Informeren en inventariseren

Voorafgaand aan de reconstructie worden bewonersavonden georganiseerd. Bewoners kunnen meedenken en meepraten over de plannen.

Verdiepen en samendoen

Alle betrokken bewoners in het reconstructiegebied krijgen informatie over het reconstructieproces, de planning, verslagen van de bewonersavonden en schetsontwerpen voor de reconstructie via deze webpagina. Bewoners kunnen op de plannen reageren.

Bewonersinitiatieven

De reconstructie is een goed moment om bewonersinitiatieven op te starten. Bewoners krijgen vaak ideeën om hun buurt nog verder te verbeteren. Via het initiatievenloket kan het wijkteam bewoners op weg helpen om hun plan te realiseren.