Reconstructie Boslaan en Dennenlaan

We gaan de openbare ruimte van de Boslaan en de Dennenlaan in 2024 opnieuw inrichten. We gaan de voetpaden en rijbanen vervangen en ook gaan we zoveel mogelijk groen toevoegen aan het gebied. De Boslaan is een belangrijke verbindingsweg van noord- naar zuid-Veenendaal en krijgt door de reconstructie de inrichting van een fietsstraat.

Verdiepen en samendoen

Met input van aanwonenden heeft ingenieursbureau Haverdroeze een ontwerp gemaakt voor de Boslaan en de Dennenlaan. Bewoners hebben op de plannen kunnen reageren tijdens bewonersavonden. De opmerkingen zijn zoveel mogelijk verwerkt in de definitieve tekeningen.

Belangrijke punten in het ontwerp

Parkeren

Een van de belangrijkste punten was parkeren en de hoge parkeerdruk. In het ontwerp is hier rekening mee gehouden door te zorgen dat het aantal parkeerplaatsen gelijk is met de huidige situatie. Uitbreiding van het aantal parkeerplekken was niet mogelijk. Wel is het gelukt om de kiss&ride-strook dubbel te gaan gebruiken. Dus buiten de kiss&ride-tijden kan er door de omgeving gebruik gemaakt worden van deze parkeervakken.

Zoveel mogelijk groen

Verder wordt de straat zo groen mogelijk gemaakt met de aanplant van nieuwe bomen en groenvakken. De bomen bij de Ceder zullen niet verdwijnen en we gaan betere groeiomstandigheden maken voor deze bomen en de andere bomen in de straten.

Verlichting

De verlichting van de Dennenlaan zal in grote lijnen niet veranderen ten opzichte van nu. De verlichting van de Boslaan verandert wel bij de herinrichting, waarbij we extra aandacht besteden aan de standplaatsen van de lantaarnpalen om zo overlast te voorkomen.  

Bekijk de sfeerbeelden

Lukt het u niet om de bestanden of afbeelding te bekijken, openen, lezen of beluisteren? Neem dan contact op met Arnoud Jordan, projectleider, via arnoud.jordan@veenendaal.nl. Hij informeert u graag over het onderwerp.