Reconstructie Boslaan en Dennenlaan

De openbare ruimte van de Boslaan en de Dennenlaan wordt in 2022/2023 gereconstrueerd. Dat betekent dat verhardingen van voetpaden en rijbanen worden vervangen.

Ook wil de gemeente zoveel mogelijk groen toevoegen aan het gebied. De Boslaan is een belangrijke verbindingsweg van Noord naar Zuid en krijgt door de reconstructie de inrichting van een fietsstraat. Tegen de tijd dat de Boslaan en Dennenlaan aan bod komen is ook de Ambachtsstraat al gereconstrueerd.

Processtappen reconstructie

 • Beginspraakavond: informatie over wat er gaat gebeuren en wat vinden de bewoners?
 • Ontwerpavond(en): input voor het schetsontwerp
 • Bewonersinitiatieven: zijn er ideeën voor verdere verbetering van de omgeving?
 • Voorlopig Ontwerp (VO) = inspraakavond
 • Bewonersbrief voor de start van de uitvoering
 • Evaluatie van het project met bewoners

Het wijkteam

 • geeft aan wat de beste manier is om bewoners te betrekken
 • weet wat er speelt en leeft in de wijk
 • nodigt bewoners met een lichamelijke beperking uit om mee te denken over toegankelijkheid
 • benadert de bewonerscommissies
 • is aanwezig bij bewonersavonden
 • is op de hoogte van de voortgang van het (participatie)proces en de uitvoering
 • faciliteert en stimuleert bewonersinitiatieven

Informeren en inventariseren

Voorafgaand aan de reconstructie worden bewonersavonden georganiseerd. Bewoners kunnen meedenken en meepraten over de plannen.

Verdiepen en samendoen

Op deze websitepagina staat informatie over het reconstructieproces, de planning, verslagen van de bewonersavonden en schetsontwerpen voor de reconstructie. Bewoners kunnen op de plannen reageren.

Bewonersinitiatieven

De reconstructie is een goed moment om bewonersinitiatieven op te starten. Bewoners krijgen vaak ideeën om hun buurt nog verder te verbeteren. Via het initiatievenloket kan het wijkteam bewoners op weg helpen om hun plan te realiseren.