Reconstructie Ambachtsstraat en Boslaan

De gemeente gaat met de Ambachtsstraat en Boslaan aan de slag. De Ambachtsstraat is in 2021/2022 als eerste aan de beurt voor een herinrichting. De Boslaan volgt in 2022/2023. Er gaat veel gebeuren. 

Wat gaan we doen? 

  • De rioleringen van de Ambachtsstraat en de Boslaan zijn toe aan groot onderhoud. 
  • Straten, stoepen en groen worden opnieuw aangelegd. We houden rekening met bijvoorbeeld onveilige verkeerssituaties, hardrijdend verkeer en te weinig parkeerplaatsen in een straat. 
  • We laten bestaande bomen staan en planten extra nieuw groen aan. 

Verder worden de Ambachtsstraat en Boslaan zogenaamde fietsstraten. Dat betekent dat de fietsers centraal staan. Auto’s zijn ‘te gast’. Door de weg smaller te maken en de maximum snelheid 30 kilometer per uur kunnen auto's fietsers niet inhalen. De auto moet dus achter de fiets blijven totdat verkeer in de tegenstelde richting gepasseerd is. Fiets- en autoverkeer krijgt voorrang op woonstraten, waardoor men makkelijker kan doorrijden. 

Wat vindt u? 

Ingenieursbureau HaverDroeze heeft met input van aanwonenden een definitief ontwerp gemaakt voor de Ambachtsstraat en Boslaan.  

Bekijk hier het ontwerp. (pdf, 587 KB)

Ambachtsstraat

Bij de nieuwe inrichting, als de Ambachtsstraat een fietsstraat wordt, krijgen fietsers een prominente rol en zullen zij op de rijbaan gaan fietsen. 

De Ambachtsstraat bestaat nu uit een weg voor gemotoriseerd verkeer en een vrijliggend fietspad. 

Door het vrijliggende fietspad op te heffen ontstaat er tevens meer ruimte voor bredere langsparkeervakken, meer ruimte voor groen en een rijbaan met voldoende breedte voor tweerichtingverkeer. 

De haaksparkeerplaatsen vervallen en worden vervangen door langsparkeerplaatsen. Het totale aantal parkeerplaatsen wordt ter hoogte van de woningen van het Pionierkwartier uitgebreid met twaalf extra plekken. Bestaande gezonde bomen blijven staan en er komen ook nog nieuwe bomen bij. 

Boslaan

Bij de nieuwe inrichting, als de Boslaan een fietsstraat wordt, krijgen fietsers een prominente rol en zullen zij op de rijbaan gaan fietsen. De Boslaan bestaat nu uit een weg voor gemotoriseerd verkeer en een vrijliggend fietspad. 

Door het vrijliggende fietspad op te heffen ontstaat er tevens meer ruimte voor bredere langsparkeervakken, meer ruimte voor groen en een rijbaan met voldoende breedte voor tweerichtingverkeer. 

De haaksparkeerplaatsen ter hoogte van de school vervallen en worden vervangen door langsparkeerplaatsen. Het totale aantal parkeerplaatsen in de straat blijft hetzelfde. Bestaande gezonde bomen blijven staan en daar waar het mogelijk is komen er ook nog nieuwe bomen bij.