Natuurspeeltuin Hollandia

Realisatie natuurspeeltuin Hollandia

Omwonenden (initiatiefnemers) hebben een ambitieus plan ontwikkeld voor natuurspeeltuin Hollandia; compleet met waterelement. In 2019 is de natuurspeeltuin grotendeels gerealiseerd op een braakliggend stuk grond aan de Sterke Arm. Dit stuk grond mag tot augustus 2023 hiervoor    gebruikt worden. Inmiddels staan er al de nodige speeltoestellen. Het ontwerp is besproken met de gemeente. Veens Welzijn heeft de initiatiefnemers begeleid bij het maken van het ontwerp en het verkrijgen van financiĆ«n. 

De aannemer legt de speeltuin in opdracht van de initiatiefnemers aan. Beheer & Projecten keurt de toestellen op veiligheid. De initiatiefnemers hebben    gevraagd of de wijkwethouder de speeltuin officieel wil openen. De bewoners willen ook de omheining om het speelveld aanpassen, zodat vanuit de woningen beter zicht is op de speeltuin en zij een betere toegang tot de speeltuin hebben.        

Het wijkteam:

  • faciliteert het bewonersinitiatief zoveel mogelijk 
  • regelt dat de speeltoestellen worden gekeurd op veiligheid
  • vraagt de wijkwethouder om de speeltuin te openen
  • organiseert samen met de initiatiefnemers een feestelijke opening

Samenwerking met:

Initiatiefnemers, Veens Welzijn, Aannemer, Beheer & Projecten, Wijkwethouder

Betrekken van inwoners en andere partijen

Informeren en inventariseren

Bewoners geven op basis van het ontwerp en het door hen opgehaalde geld opdracht aan een aannemer om de speeltuin te realiseren. Zijzelf en andere buurtbewoners helpen hierbij waar mogelijk mee. Daarnaast passen zij de omheining aan voor meer zicht op de speeltuin en een betere toegang.

Feestelijke opening

Het wijkteam organiseert samen met de bewoners een feestelijke opening. De wijkwethouder zal de speeltuin officieel openen.