Kerk in Petenbos

Ontmoetingsplek Petenbos

Bewoners in Petenbos willen graag een ontmoetingsruimte voor een aantal activiteiten, zoals bijvoorbeeld koken en biljarten. De gemeente stelt een subsidiebedrag hiervoor beschikbaar uit het Wijkbudget en het Maatschappelijke Initiatievenfonds. Wijs met je Wijk Petenbos is de initiatiefnemer en maakt nu al gebruik van een ruimte in het gebouw van het Apostolisch Genootschap. Met het Apostolisch Genootschap worden verkennende gesprekken gevoerd of de activiteiten koken en biljarten bijvoorbeeld daar kunnen plaatsvinden.

Het wijkteam:

  • bekijkt aan wat de beste manier is om bewoners te betrekken
  • zoekt actief mee naar een mogelijk locatie voor een ontmoetingsruimte
  • initieert verkennende gesprekken
  • faciliteert het bewonersinitiatief van Wijs met je Wijk Petenbos

Samenwerking met:

Wijs met je Wijk Petenbos, het Apostolisch Genootschap

Betrekken van inwoners en andere partijen

Informeren en inventariseren

Inventariseren of er mogelijkheden zijn om het gebouw van het Apostolisch Genootschap aan te passen voor de gewenste activiteiten.

Verdiepen en samendoen

Samen met de partijen een plan maken om de activiteiten op te nemen in het gebouw.De haalbaarheid hangt af van de financiƫle middelen en de bereidheid van alle betrokken partijen om hieraan mee te werken.