Nieuwbouw Brandweerkazerne

De brandweerkazerne is aan vervanging toe. Daarom komt er een nieuwe kazerne.   

Meer info nieuwbouw brandweerkazerne

Waarom doen we dit?

Vanuit de noodzaak om de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) beter te accommoderen en de duurzame inzet van de (vrijwillige) brandweer in de toekomst te kunnen garanderen, waarbij wordt geanticipeerd op de mogelijke overgang naar beroepsbrandweer. Daarnaast ontstaat hierdoor ook de kans om het Pionierkwartier af te ronden. Door gemeentewerf te verhuizen, kunnen er op de locatie woningen worden gerealiseerd. 

Planning  

Er wordt nu gewerkt aan de aanbesteding. De voorlopige planning is dat eind 2023 de brandweer verhuist naar een tijdelijke kazerne. In 2024 kan de nieuwe brandweerkazerne worden gebouwd. In 2025 moet de brandweer weer terecht kunnen in de nieuwe kazerne. 

Doe mee 

Alle omwonenden van het gebied zijn geïnformeerd over de plannen. Een deel van de bewoners wordt vertegenwoordigd door de participatiegroep Stationskwartier en bewonersgroep Grote Pekken. Omwonenden wordt ook gevraagd of zij willen deelnemen in de selectiecommissie van de aanbesteding. In deze commissie zijn twee plekken voor inwoners.  

In een later stadium kunnen alle omwonenden en de medewerkers van de brandweer stemmen op één van de ontwerpen voor de nieuwe brandweerkazerne.