Speeltuin Grote Pekken

Inrichting van één grote speeltuin Grote Pekken

De Grote Pekken heeft drie kleine speeltuinen die eigendom zijn van Patrimonium woonservice. Het plan is om de drie kleine speeltuinen samen te voegen tot één grote centraal gelegen speelplaats, waar kinderen fijn spelen en bewoners elkaar ontmoeten.

Patrimonium woonservice is eigenaar en de gemeente beheert de speeltuinen. Patrimonium woonservice draagt de speeltoestellen over aan de gemeente, die daarna de eigenaar en beheerder is.    

Het wijkteam:

  • geeft aan wat de beste manier is om bewoners te betrekken
  • organiseert een bewonersbijeenkomst om het plan voor de speeltuin te bespreken
  • bekijkt samen met de bewoners wat een geschikte plek is voor de speeltuin
  • stimuleert en faciliteert bewonersinitiatieven
  • informeert bewoners over de voortgang
  • zorgt ervoor dat de speeltuin wordt aangelegd
  • organiseert samen met de bewoners een feestelijke opening van de speeltuin

Samenwerking met:

Bewoners en kinderen, bewonerscommissie, Patrimonium woonservice, Beheer & Projecten

Betrekken van inwoners en andere partijen

Informeren en inventariseren

Bewoners, kinderen en de bewonerscommissie worden uitgenodigd om mee te denken over de inrichting en de plaatst van de nieuwe speeltuin. De speelwensen van de kinderen worden meegenomen bij het ontwerp van de speeltuin. Welke speeltoestellen kunnen we opnieuw gebruiken en opknappen voor de nieuwe speeltuin? Moeten er nog nieuwe speeltoestellen bij? 

Verdiepen en samendoen

De kinderen kiezen het uiteindelijke ontwerp van de speeltuin. Als de speeltuin is ingericht, organiseert het wijkteam samen met de bewoners een feestelijke opening.

Evaluatie

Als bewoners nog andere ideeën hebben voor het verbeteren van de omgeving, dan kunnen zij een bewonersinitiatief starten. Zij moeten dit dan zelf regelen en betalen of hier sponsors voor zoeken. Via het initiatievenloket kan het wijkteam bewoners op weg helpen om hun plan te realiseren.