Schoolplein van basisschool De Ceder

Hondenpoep bij basisschool De Ceder

Rondom basisschool De Ceder ligt regelmatig hondenpoep onder de bomen. Bewoners uit de omgeving ervaren veel hinder en overlast van hondenpoep rondom de boomspiegels in de Dennenlaan en Larikslaan. Er zijn een aantal actieve bewoners die willen meedenken en bij basisschool De Ceder heeft hierover een gesprek plaatsgevonden.

Het wijkteam wil overlast door hondenpoep rondom basisschool De Ceder terugdringen, zodat kinderen veilig naar school kunnen lopen. Samen met een aantal bewoners die zich afgelopen jaren hebben gemeld, wil het wijkteam een gerichte aanpak bedenken, zodat de klachten verminderen.

Het wijkteam:

  • kijkt wat de beste manier is om de bewoners te betrekken
  • inventariseert de situatie in de wijk via een enquête onder de bewoners
  • maakt een rapportage van de stand van zaken
  • bespreekt problemen en mogelijke oplossingen met bewoners
  • bespreekt met bewoners dat zij zelf veel kunnen bijdragen aan prettig wonen in de buurt
  • faciliteert en stimuleert bewonersinitiatieven
  • zorgt ervoor dat de gemeente afgesproken aanpassingen uitvoert

Samenwerking met:

Bewoners, Beheer & Projecten, Toezicht & Handhaving (BOA’s)

Betrekken van inwoners en andere partijen

Informeren en inventariseren

Het wijkteam wil actieve bewoners bij de voorbereiding van dit project betrekken. De bewoners krijgen een brief thuis met een link naar een enquête. Bewoners kunnen aangeven wat er speelt in de buurt.

Verdiepen en samendoen

De uitkomsten bespreken we met de bewoners op een bewonersavond of digitale bijeenkomst. Bewoners leveren input en ideeën om de situatie rondom schoon en de hondenpoep in de wijk te verbeteren. We kijken wie wat kan doen en verdelen het werk en de taken.