Basketbalveldje

Graffiti Tribute Art op het basketbalveld Palmen Grift

Op de Palmengrift liggen een basketbalveld en voetbalkooi. Op de muur naast het basketbalveld is in 2019 een graffiti kunstwerk gemaakt genaamd ‘Palmcity’. De jongeren zijn hierdoor geïnspireerd en willen het basketbalveld ook graag voorzien van graffiti Tribute Art. Het wijkteam wil gelijk afspraken maken met de jongeren over het schoon en heel houden van het basketbalveld en de omgeving daarvan.

Tribute Art

Begin 2020 is de professionele basketballer Kobe Bryant omgekomen bij een helikoptercrash. Jongeren geven aan dat hij (in symbolische zin) ontzettend veel voor hen heeft betekend. Ter nagedachtenis aan Kobe Bryant willen zij een ‘Tribute Art’ graffitikunstwerk op het basketbalveld laten aanbrengen.

Het wijkteam:

  • faciliteert het initiatief van de jeugd voor ‘Tribute Art’
  • maakt afspraken met de jeugd over het schoon en heel houden van het basketbalveld, de voetbalkooi en de omgeving

Samenwerking met:

Jongeren, Patrimonium woonservice, Beheer & Projecten

Betrekken van inwoners en andere partijen

Bewonersinitiatief

De jeugd in de wijk heeft het idee van de ‘Tribute Art’ voor Kobe Bryant bedacht.

Verdiepen en samendoen

Patrimonium woonservice is eigenaar en de gemeente onderhoudt het basketbalveld. Samen met de jongeren gaan ze het plan uitvoeren. De jongeren stellen zelf een plan op en zorgen ook dat zij de benodigde financiën ophalen om opdracht te geven aan graffiti kunstenaars om de ‘Tribute Art’ te maken. Het wijkteam maakt afspraken met de jongeren over het mooi, schoon en heel houden van het basketbalveld en de omgeving daarvan.