Flatgebouw aan de Grote Pekken

Eetbare balkons Grote Pekken

Bewoners in flats hebben meestal geen eigen tuin met moestuin, waarin zij kunnen tuinieren en zelf groente en/of fruit kunnen kweken. Met het project ‘eetbare balkons’ krijgen zij een mini-moestuin op hun eigen balkon. Dit project draagt ook aan een gezondere leefstijl. Veens Welzijn ondersteunt met voedseleducatie en gezellige activiteiten, zoals koken met eigen gekweekte groenten.

Het wijkteam:

  • geeft aan wat de beste manier is om bewoners te betrekken
  • stelt een wijkbudget beschikbaar voor dit initiatief
  • monitort de voortgang van dit project
  • onderzoekt op termijn de mogelijkheid voor een openbare moestuin

Samenwerking met:

Bewoners, Veens Welzijn, Patrimonium woonservice, Beheer & Projecten

Betrekken van inwoners en andere partijen

Samendoen

Veens Welzijn benadert bewoners die dit project goed kunnen gebruiken en actief mee willen doen. Na verloop van tijd wordt onderzocht of een moestuin in de openbare ruimte haalbaar is in overleg met de gemeente en Patrimonium woonservice.

Koken met eigen groenten

In wijkcentrum Panorama worden allerlei activiteiten georganiseerd, waaronder koken. Koken met zelf gekweekte producten is een leuke activiteit, waarbij bewoners elkaar beter leren kennen. Dit wordt gekoppeld aan voedingseducatie, zodat bewoners leren hoe zij gezonder kunnen eten. Ook kunnen zij elkaar informatie geven over het kweken van groente.