Straat in het Pionierkwartier

Dialoog over gebruik openbare ruimte Pionierskwartier

In de omgeving van de Ambachtsstraat en de Nijverheidslaan wordt een nieuw woongebied ontwikkeld genaamd Pionierskwartier. De nieuwe woningen in de bestaande omgeving zorgen voor verandering.

Dit leidt ertoe dat er af en toe overlast ontstaat over parkeren, geluid, etc. door ruimtegebrek. Het Pionierskwartier is nu nog niet één buurt, waardoor de bewoners elkaar nog niet goed kennen. Het wijkteam wil het gesprek met bewoners aangaan over een prettige omgang met elkaar en hoe zij problemen samen kunnen oplossen.

Het wijkteam:

  • kijkt wat de beste manier is om de bewoners te betrekken
  • inventariseert de situatie in de buurt via een enquête onder de bewoners
  • maakt een rapportage van de stand van zaken
  • bespreekt problemen en mogelijke oplossingen met bewoners
  • bespreekt met bewoners dat zij zelf veel kunnen bijdragen aan prettig wonen in de buurt
  • faciliteert en stimuleert bewonersinitiatieven
  • zorgt ervoor dat de gemeente afgesproken aanpassingen uitvoert

Samenwerking met:

Bewoners, Veens Welzijn, Beheer & Projecten

Betrekken van inwoners en andere partijen

Informeren en inventariseren

De bewoners krijgen een brief thuis met een link naar een enquête. Bewoners kunnen aangeven wat er speelt in de buurt en wat zij vinden van het wonen in de buurt.

Verdiepen en samendoen

De uitkomsten bespreken we met de bewoners op een bewonersavond of digitale bijeenkomst. Bewoners leveren input en ideeën om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. We kijken wie wat kan doen en verdelen het werk en de taken.