Verzameld zwerfvuil

Aanpak zwerfvuil schoolfietsroute CLV - Rhenen

Dagelijks fietsen veel leerlingen naar en van school tussen Rhenen en het Christelijk Lyceum Veenendaal (CLV). Er is veel overlast van zwerfvuil, dat door de jeugd in de berm wordt gegooid, langs deze zogenaamde ‘snoeproute’. Team Clean (vrijwilligers) ruimt het zwerfvuil elke week met een aantal vrijwilligers op langs de snoeproute. TeamClean heeft momenteel 35 vrijwilligers en wil graag doorgroeien naar 50 vrijwilligers. De Schone Buurtcoach van Afvalcombinatie De Vallei (ACV) geeft daarnaast les aan de leerlingen gericht op bewustwording. Laat geen afval achter in de natuur. Het wijkteam wil door een gerichte aanpak richting de scholieren het zwerfvuil langs de snoeproute verminderen. Het is ook een goed idee als de scholieren de troep zelf eens op ruimen.

Het wijkteam:

  • verbindt partijen en bewoners voor een gerichte en effectieve aanpak
  • plant samen met Veens Welzijn een bijeenkomst met Team Clean over het werven en belonen van vrijwilligers, die zwerfafval opruimen
  • zet in op bewustwordings- en schoonmaakacties richting de scholieren

Samenwerking met:

Scholen en leerlingen, Team Clean, Afvalcombinatie De Vallei (ACV), Wijkservice, Veens Welzijn

Betrekken van inwoners en andere partijen

Informeren en inventariseren

Het probleem speelt al jaren en is een structureel probleem, dat voortdurende aandacht nodig heeft. Het wijkteam informeert het Christelijk Lyceum en plant een gesprek over een structurele en gerichte aanpak richting de leerlingen met bewustwordings- en schoonmaakacties.

Samendoen

Het wijkteam organiseert een bijeenkomst met Team Clean, Afvalcombinatie De Vallei (ACV), Veens Welzijn en de gemeente over de mogelijkheden vrijwilligers te werven en het belonen van vrijwilligers, die zwerfafval opruimen. We kijken hoe we scholieren (de veroorzakers) kunnen inzetten bij schoonmaakacties.