Zwerfvuil bij flats

Aanpak zwerfvuil De Tinneweide en de Palmen Grift

Rondom de Tinneweide en de Palmen Grift komen regelmatig meldingen binnen over (grote hoeveelheden) zwerfvuil. Buurtpreventers hebben een actieve rol in de buurt bij het beperken van overlast.

De kinderclub doet mee aan het zakgeldproject, waarbij de kinderclub 1x per maand het zwerfafval in de buurt opruimt. Het wijkteam wil een schonere buurt met minder zwerfafval en overlast door afval, waarbij bewoners bijdragen aan het beheer en onderhoud.

Het wijkteam:

  • kijkt wat de beste manier is om de bewoners te betrekken
  • verbindt partijen en bewoners voor een gerichte en effectieve aanpak
  • bespreekt met bewoners wat zij zelf kunnen doen om hun buurt en wijk schoon, leefbaar en veilig te maken
  • faciliteert bewoners bij het opruimen van zwerfafval
  • promoot schoonmaakacties
  • faciliteert en stimuleert bewonersinitiatieven

Samenwerking met:

Bewoners, Wijkservice, Toezicht & Handhaving (BOA’s), Patrimonium woonservice, Veens Welzijn, Panorama

Betrekken van inwoners en andere partijen

Informeren en inventariseren

Het wijkteam start het gesprek op met bewoners en partners wat we kunnen doen om de Tinneweide en de Palmen Grift schoner te maken. Wat is fijn aan een schone buurt? Bewoners kunnen zelf veel doen om hun buurt te verbeteren en te onderhouden.

Verdiepen en samendoen

Bewoners betrekken bij de aanpak Schoon. Wat zijn de mogelijkheden? Wie zijn de veroorzakers en wat zijn de afvalmagneten in de buurt? Wat kunnen we samen doen en kunnen we ook gezamenlijk regels opstellen om de buurt schoon te houden?

Schoonmaakacties

In het najaar Veenendaal Schoon weken rondom de Tinneweide en de Palmen Grift organiseren. Zijn er scholen of organisaties die kunnen meedoen aan het project om zwerfvuil op te ruimen?