Netwerkbijeenkomst Noordwest Veenendaal

Wat is jouw idee voor de straat? Hoe wordt je buurt nog leuker? Of juist veiliger? Wat vinden je buren? En wie van je buren kijken net als jij verder dan geraniums? En welke mensen kunnen je helpen om je wijkideeën ook echt uit te voeren? Dit bespraken we tijdens de netwerkbijeenkomst voor de buurten Molenbrug, De Pol, ’t Hoorntje en de Gelderse Blom. 

Dit gebeurde er

Een gezellige avond vol ideeën om Veenendaal Noordwest samen nog beter te maken. Dat is de kortste samenvatting van de wijkbijeenkomst van afgelopen woensdag in het schoolgebouw van Het Perron. Vanuit verschillende buurten ontstonden concrete plannen voor onder andere ontmoetingen in de wijk en over het zelf plaatsen en onderhouden van fruitbomen.  

Dat was precies waarvoor de avond was bedoeld, gaf ook wethouder Martijn Beek aan bij de opening van de bijeenkomst: “we ondersteunen graag mensen met goede ideeën voor hun wijk.” Daarom stonden verschillende mensen vanuit Veens Welzijn, Patrimonium én gemeente Veenendaal klaar om op de avond zelf al te kunnen meedenken. Ook het Veenendaalfonds was aanwezig en sprak al gelijk haar steun uit voor een van de ontstane ideeën.  

Er werd daarnaast hard nagedacht over meer groen in de wijk, het betrekken van nog meer buurtgenoten, over de buurt verduurzamen en waarom veel mensen daar van afzien ook al levert het op termijn vaak geld op. Eén van de conclusies: blijf in gesprek met elkaar en houd het contact persoonlijk.  

We spraken over trots op de wijk. Die was er. Deze betrokkenheid vraagt om een vervolg. Zeker ook omdat er woensdag niet voor alle thema’s evenveel tijd was. Uit één op één gesprekken over bijvoorbeeld veiligheid en verkeerssituaties werd opnieuw duidelijk dat ook rondom die onderwerpen veel ideeën en wensen zijn. 

Doe mee

Kon je niet bij de bijeenkomst zijn? Heb je wel ideeën voor je buurt? Bel of mail wijkmanager Wouter Groot Koerkamp via wouter.groot.koerkamp@veenendaal.nl of (06) 40 91 57 16