Rioolpijp in de grond

Vervanging en aanleg regenwaterriool Aardzwaluw en Klipzwaluw

Door klimaatverandering valt er steeds meer regen, de kans op overstromingen neemt hierdoor toe. Op de Aardzwaluw en de Klipzwaluw is de aanleg van een extra regenwaterriool noodzakelijk, hierdoor ontstaat meer ruimte om het regenwater af te voeren.

Het wijkteam:    

  • zorgt ervoor dat bewoners een brief krijgen over wanneer het regenwaterriool wordt aangelegd en vervangen    

Samenwerking met:    

Beheer & Projecten

Betrekken van inwoners en andere partijen

Informeren    

Bewoners krijgen via een brief informatie over wanneer het regenwaterriool wordt vervangen en aangelegd.