Huizen in de Vogelbuurt

Toegankelijkheid bestrating verbeteren Vogelbuurt

In de Vogelbuurt zijn veel trottoirs slecht begaanbaar voor oudere bewoners door wortelopdruk van bomen. Dit wordt telkens gerepareerd, maar na een paar weken is het weer zover. Het wijkteam wil de voetpaden in de wijk beter toegankelijk maken voor mensen die slecht ter been zijn.

Het wijkteam:

  • brengt samen met bewoners in kaart hoe ernstig en hoe groot dit probleem is
  • betrekt hierbij ook mindervaliden uit de wijk en organiseert inspraak over toegankelijkheid
  • bespreekt daarna met Beheer & Projecten wat de mogelijkheden voor verbetering zijn
  • koppelt de resultaten en een eventueel vervolg terug naar de bewoners

Samenwerking met:

Bewoners, Beheer & Projecten

Betrekken van inwoners en andere partijen

Informeren en inventariseren

Samen met bewoners brengt het wijkteam de problemen op het gebied van de toegankelijkheid in kaart. Bewoners leveren input over exacte locaties.

Verdiepen en samendoen

Afhankelijk van de uitkomsten en de mogelijkheden bij Beheer & Projecten komt er een vervolgtraject om de toegankelijkheid te verbeteren. De financiƫn kunnen een probleem zijn, omdat dit project niet is begroot. Het project kan dan doorschuiven naar volgend jaar, zodat we geld kunnen reserveren.