Speeltuintje aan Haydenstraat

Reconstructie speeltuin Haydnstraat

Jaarlijks controleert de gemeente alle speelplekken. Door de jaren heen worden toestellen gerepareerd. Na ongeveer 15 jaar zijn de speelplekken aan vervanging toe. Daarbij bespreken wij met de buurtbewoners welke wensen er zijn. De speelplek op de Haydnstraat staat voor 2020 gepland.

Het wijkteam:

  • geeft aan wat de beste manier is om bewoners te betrekken
  • is aanwezig bij de bewonersbijeenkomst om het plan voor de speeltuin te bespreken
  • stimuleert en faciliteert bewonersinitiatieven
  • informeert bewoners over de voortgang
  • zorgt ervoor dat de speeltuin wordt aangelegd
  • organiseert samen met de bewoners een feestelijke opening van de speeltuin

Samenwerking met:

Bewoners en kinderen, Beheer & Projecten

Betrekken van inwoners en andere partijen

Informeren en inventariseren

Bewoners worden uitgenodigd om mee te denken over wat we echt op deze plek gaan doen. Wie gebruikt de plek nu, welke uitdagingen zijn er en wie kan de plek nog meer gebruiken, welke potentie heeft deze plek?

Verdiepen en samen doen

Kinderen worden allereerst gevraagd naar hun speelwensen. Deze wensen vormen de basis voor de selectie van de speeltoestellen. Vervolgens worden kinderen en omwonenden nadrukkelijk betrokken bij het kiezen van het uiteindelijke ontwerp. Het wijkteam organiseert tot slot samen met de kinderen (omwonenden) een feestelijke opening als de speeltuin is aangelegd.

Bewonersinitiatieven

Als bewoners extra wensen hebben voor de speeltuin of voor het verbeteren van de omgeving, dan kunnen zij een bewonersinitiatief starten. Zij moeten dit dan zelf regelen en betalen of hier sponsors voor zoeken. Via het initiatievenloket kan het wijkteam bewoners op weg helpen om hun plan te realiseren.