Groen stukje in wijk Pioniersbuurt

Opwaarderen groen en straatmeubilair Pioniersbuurt

Uit de Pioniersbuurt komen veel klachten binnen over slecht onderhoud van het groen en er staat veel onkruid. Ook zijn er kale plekken. De hekwerken staan scheef en zijn op een aantal plekken kapot en de bankjes zijn vies en verveloos.

Het wijkteam wil het groen en het straatmeubilair in de Pioniersbuurt verbeteren en samen met bewoners hier een plan voor maken. De bewoners kunnen zelf ook veel doen om het aanzicht en het onderhoud van hun buurt te verbeteren.

Het wijkteam:

  • bekijkt wat de beste manier is om bewoners te betrekken
  • nodigt bewoners uit voor een wijkschouw om de wensen te inventariseren
  • maakt samen met de bewoners en partijen een plan voor verbeteringen in de buurt
  • bespreekt met bewoners dat zij zelf veel kunnen doen om hun buurt te verbeteren
  • regisseert op het doorvoeren van aanpassingen en verbeteringen
  • stimuleert en faciliteert bewonersinitiatieven
  • controleert of het vastgestelde kwaliteitsniveau voor het groen wordt behaald

Samenwerking met:

Bewoners, Wijkservice, Patrimonium woonservice, Veenendaalse Woningstichting (VWS), Beheer & Projecten, Toezicht & Handhaving (BOA’s), Veens Welzijn

Betrekken van inwoners en andere partijen

Informeren en inventariseren

Het wijkteam nodigt de bewoners uit voor een wijkschouw om samen de wensen en verbeteringen te inventariseren. Wat is de stand van zaken op het gebied van groen, schoon, heel, leefbaar, veilig en toegankelijk?

Verdiepen en samendoen

Samen met de bewoners maakt het wijkteam een plan voor de beplanting, straatmeubilair, verbeteringen en het onderhoud. We kijken wie wat kan doen en verdelen de taken.

Bewonersinitiatieven

Tijdens het verbetertraject krijgen bewoners vaak goede ideeën om hun buurt verder te verbeteren. Als zij extra wensen hebben voor het verbeteren van de Pioniersbuurt, dan kunnen zij een bewonersinitiatief starten. Dit moeten zij dan zelf regelen en betalen. Denk voor de financiering aan fondsen, sponsoring of crowdfunding. Via het initiatievenloket kan het wijkteam bewoners op weg helpen om hun plan te realiseren.