Wijkbewoner in gesprek met wijkmanager

Opbouwen buurtnetwerk Componistenbuurt

In de Componisten buurt heeft het wijkteam nog geen buurtnetwerk opgebouwd. Het wijkteam wil beter weten wat er speelt in de wijk en een goede ingang hebben richting de bewoners.

In 2020 worden in de Componistenbuurt de speeltuinen verbeterd. We gaan in gesprek met bewoners over speeltuinen, schoon, heel, leefbaar, veilig en toegankelijk. Wat is de huidige stand van zaken en wat vinden bewoners van hun buurt? Bewoners kunnen zelf veel doen om hun buurt verder te verbeteren.

Het wijkteam:

  • bekijkt wat de beste manier is om bewoners te betrekken
  • legt contact met de bewoners tijdens de geplande reconstructies
  • bespreekt met de bewoners wat ze zelf kunnen doen om de buurt te verbeteren
  • stimuleert en faciliteert bewonersinitiatieven
  • zorgt ervoor dat de gemeente afgesproken aanpassingen uitvoert

Samenwerking met:

Bewoners, Patrimonium woonservice, Beheer & Projecten, Afvalcombinatie (ACV), Toezicht & Handhaving (BOA’s), Veens Welzijn

Betrekken van inwoners en andere partijen

Informeren en inventariseren

Het wijkteam heeft contact met de bewoners tijdens de reconstructies van de speeltuinen. Wat is de stand van zaken op het gebied van schoon, heel, leefbaar, veilig en toegankelijk in de buurt?

Verdiepen en samendoen

Als bewoners ideeën hebben voor het verbeteren van de omgeving, dan kunnen zij een bewonersinitiatief starten. Zij moeten dit dan zelf regelen en betalen of hier sponsors voor zoeken. Via het initiatievenloket kan het wijkteam bewoners op weg helpen om hun plan te realiseren.