Winkelcentrum De Ellekoot

Keurmerk Veilig Ondernemen Ellekoot

Bij winkelcentrum De Ellekoot is het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) actief. In het KVO werken ondernemers, bewoners, gemeente en veiligheidsprofessionals samen om de veiligheid en leefbaarheid te bevorderen rondom winkelcentrum De Ellekoot.

Het KVO zou jaarlijks een programma op moeten stellen om de doelstellingen te realiseren. Het KVO-Ellekoot bestaat al wel enkele jaren. Op dit moment ligt het KVO redelijk stil en kan een nieuwe impuls gebruiken. Het wijkteam wil samen met het KVO bekijken wat er nodig is om weer een actieve rol te pakken bij het vergroten van de veiligheid en leefbaarheid in en rondom het winkelcentrum.

Het wijkteam:

  • is partner in het KVO Winkelcentrum De Ellekoot
  • denkt actief mee hoe we de veiligheid en leef-baarheid rondom WC De Ellekoot kunnen vergroten
  • organiseert mede de jaarlijkse schouw rondom het winkelcentrum
  • organiseert mede bijeenkomsten voor ondernemers op het gebied van veiligheid (ondermijning, overvallen, etc)
  • bericht over de aanpak, resultaten en successen. Wat kunnen andere bewoners en bezoekers bijdragen?
  • zet in op het verhogen van de aangiftebereidheid van ondernemers, bewoners en slachtoffers
  • adviseert en ondersteunt bij de uitrol van SODA (Service Organisatie Directe Aansprakelijkheid) voor winkeldiefstal
  • bespreekt de mogelijkheid van invoering van een collectief winkelverbod voor winkeldieven en overlastgevers bij alle deelnemende winkels

Samenwerking met:

Ondernemers en winkeliers, Bewoners, Veiligheid, Politie, Toezicht & Handhaving (BOA’s)

Betrekken van inwoners en andere partijen

Informeren en inventariseren

Het wijkteam bespreekt met de ondernemers wat nodig is om het KVO opnieuw te starten of een nieuwe impuls te geven?

Bewonersinitiatieven

Misschien is het beter om een klein slagvaardig actieplan te hebben, dit motiveert meer. Neem de grootste ergernissen en zet daar fors op in. Resultaat en succes motiveert om weer door te gaan. Zo komt de energie er weer in.