Pleintje Regge en Dieze

Herinrichting pleintje Regge en Dieze

Bewoners geven aan dat het pleintje aan de Regge en Dieze een verpauperde indruk maakt. De gemeente gaat het pleintje opnieuw inrichten, zodat dit bijdraagt aan een goede uitstraling van de buurt. Bewoners geven ook aan dat er een tekort is aan parkeerplaatsen.

Processtappen reconstructie:

  • Bewonersavond organiseren waarop wensen van de bewoners worden geïnventariseerd
  • Maken van een ontwerp
  • Ontwerp ter info naar bewoners sturen
  • Bij instemming bewoners realiseren van herinrichting
  • Bewonersbrief voor de start van de uitvoering

Het wijkteam:

  • geeft aan wat de beste manier is om bewoners te betrekken
  • weet wat er speelt en leeft in de wijk
  • is aanwezig bij bewonersavonden
  • is op de hoogte van de voortgang van het (participatie)proces en de uitvoering
  • faciliteert en stimuleert bewonersinitiatieven

Samenwerking met:

Bewoners, Beheer & Projecten

Betrekken van inwoners en andere partijen

Informeren en inventariseren

Voorafgaand aan de herinrichting van het pleintje wordt een bewonersavond georganiseerd. Bewoners leveren input op de plannen.

Verdiepen en samendoen

Bewoners worden betrokken bij de ideeën voor herinrichting van het pleintje. Zij kunnen op hetvoorgestelde plan hun reacties geven.

Bewonersinitiatieven

De herinrichting van het pleintje is een goed moment om bewonersinitiatieven op te starten, zodat bewoners nog meer in hun buurt kunnen verbeteren.