Groot onderhoud Fietspaden West, vergroenen gebied naast kademuren Brederode- en Vondellaan

In de wijk West gaan we werkzaamheden verrichten op een aantal fietspaden. Deze fietspaden zijn toe aan vervanging. Een aantal fietspaden worden mogelijk omgevormd tot een zogenaamd ‘langzaamverkeerspad’ waar fietsers te gast zijn. Daarnaast willen we graag vergroenen waar het kan. 

Wat gaan we doen?

Op verschillende locaties wordt de verharding (asfaltdeklaag) vervangen. Vanuit duurzaamheid kiezen we ervoor om waar dit mogelijk is geen rood asfalt meer toe te passen. Op deze manier besparen we veel CO2 uitstoot en is het materiaal in de toekomst makkelijker weer her te gebruiken (circulair).

Op locaties waar geen voetpad, maar alleen een fietspad, aanwezig is willen we wandelen meer prioriteit geven. Onze gedachte is om de borden met de aanduiding van het fietspad weghalen en het pad aanleggen met een halfverharding. Fietsen kan, zolang rekening wordt gehouden houdend met voetgangers. Op twee locaties waar de vitaliteit van de bomen en de kwaliteit van het straatwerk niet optimaal is, willen we gaan vergroenen. Hier worden de bestaande bomen verwijderd, waar mogelijk de kademuren gerenoveerd en een nieuwe inrichting gerealiseerd die groen en aantrekkelijk is om te verblijven.      

Waar gaan we dit doen? 

  • Een groot aantal fietspaden worden de komende jaren vervangen door een nieuwe deklaag (zie tekening).  
  • Het fietspad van de Rondweg West grenzend aan de Pioniersbuurt (tussen Munnikeweg en Panhuis). Doorgaand fietsverkeer kan via de overzijde van de Rondweg West.  
  • Het fietspad van de Rondweg West grenzend aan de Schepenbuurt (tussen De Reede en de Dijkstraat). Doorgaand fietsverkeer kan via de overzijde van de Rondweg West.  
  • Fietspad tussen de Dijkstraat en Vondellaan 
  • Fietspad Nijhofflaan. Bij invoering 30 km zone kunnen fietsers via de rijbaan 
  • Fietspad(en) vanaf de Haspel en het Mahlerpad 
  • Vergroenen van het stuk Vondellaan 8-16 en Brederodelaan 1-23 grenzend aan de kademuren.  

Waarom gaan we dit doen? 

Allereerst geeft de kwaliteit van de verharding en groen aanleiding onderhoud uit te voeren. Daarnaast heeft de gemeente de ambitie de openbare ruimte te vergroenen en geschikt te maken om te bewegen en te ontmoeten. Bij de Rondweg West geven naast de alternatieve fietsroute aan de overzijde ook de fietstellingen aanleiding met de voorstel te komen. Door gebieden te vergroenen ontstaat er een gezond effect op het leefgebied van mensen en dieren, het heeft een positief effect op het voorkomen van hitte en geeft ruimte voor het vasthouden van water.  

De gemeente neemt het initiatief voor deze werkzaamheden. Er wordt hierbij samengewerkt met verschillende uitvoerende bedrijven.  

Doe mee 

Woon jij in de omgeving van de Rondweg-West of de Dijkstraat – Vondellaan Brederodelaan? Of maak je veelvuldig gebruik van deze fietspaden? Dan horen we graag van je. Waar moeten we volgens jou bij deze werkzaamheden rekening mee houden? Deel je wensen, zorgen en ideeën met de wijkmanager.

Het is ook mogelijk om nieuwe ideeën voor uw woonomgeving met ons te delen. Als jij samen met je buren hiervoor ook zelf de handen uit de mouwen wil steken, dan kan de wijkmanager met jullie meedenken over het uitwerken en uitvoeren van de plannen.