Bewonersinitiatief speelbosje de Reling

Een aantal bewoners uit de omgeving van de Reling in de wijk West vonden dat het tijd was voor een mooier speelbosje aan de Reling. Zij vonden dat dit mooie stukje speelbos een betere invulling verdiende. Zij zijn daarom begonnen met een bewonersinitiatief om dit speelbosje te verbeteren. 

Wat gaan ze doen 

De bewoners, die zich inmiddels verenigt hebben in een stichting gaan samen een nieuw speelbosje ontwikkelen. Dit speelbosje blijft zo veel mogelijk in de authentieke staat waarbij het vele groen behouden blijft. Wel wil men een aantal nieuwe speeltoestellen plaatsen, houtsnipperpaden aanleggen en het onkruid op diverse plekken aanpakken. Groenbeheer van de gemeente Veenendaal ondersteunt en adviseert hierin.  

Met name de financiering en het verkrijgen van subsidies is iets waar de stichting drukdoende mee is en alle mogelijke extra gelden zijn daarbij welkom. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van evenementen en het benaderen van bedrijven voor sponsoring in de vorm geld of natura. 

Het initiatief ligt bij de bewoners en de gemeente ondersteunt dit. 

Waarom doen ze dit? 

Buitenspelen is niet alleen goed vanwege de frisse lucht, buitenspelen maakt een kind sterker en socialer. Beweging is daarnaast goed voor de gezondheid: Het voorkomt overgewicht en verlaagt het stressniveau. Zij vinden daarom dat de kinderen en jongeren vrije toegang moeten hebben tot uitdagende speelvoorzieningen in de buurt zodat zij hieraan vele uren speelplezier kunnen beleven!  

Het Speelbosje aan de Reling in Veenendaal is een fantastische locatie om dit mogelijk te maken. Hier kunnen kinderen elkaar te ontmoeten en samen spelen midden in de natuur tussen de eikenbomen en het vogelgefluit. De huidige speelattributen zijn helaas beperkt in aantal en aan vervanging toe. Een standaard vervanging vanuit de gemeente zou mogelijk pas in 2026 zijn en vanuit regulier budget. 

Doe mee 

Woon jij in de omgeving van het Speelbosje en wil je graag meedoen of heb je vragen? Alle hulp is welkom!

Neem contact op met uw wijkmanager: wijkteam.west@veenendaal.nl