Zakken met zwerfvuil

Aanpak zwerfvuil Schepenbuurt

Bewoners van de Schepenbuurt ervaren veel overlast door zwerfvuil in de buurt. Het wijkteam wil een schonere buurt met minder zwerfafval en overlast door afval. Bewoners kunnen zelf ook veel doen om hun buurt te verbeteren.

Het wijkteam:

  • kijkt wat de beste manier is om de bewoners te betrekken
  • verbindt partijen en bewoners voor een gerichte en effectieve aanpak
  • bespreekt met bewoners wat zij zelf kunnen doen om hun buurt en wijk schoon, leefbaar en veilig te maken
  • faciliteert bewoners bij het opruimen van zwerfafval
  • promoot schoonmaakacties
  • faciliteert en stimuleert bewonersinitiatieven

Samenwerking met:

Afvalcombinatie (ACV), Toezicht & Handhaving (BOA’s), bewoners, Wijkservice, Beheer & Projecten en Wijkcoach Veens Welzijn

Betrekken van inwoners en andere partijen

Informeren en inventariseren

Het wijkteam start het gesprek op met bewoners en partners wat we kunnen doen om de Schepenbuurt schoner te maken. Wat is fijn aan een schone buurt? Bewoners kunnen zelf veel doen om hun buurt te verbeteren en te onderhouden.

Verdiepen en samendoen

Bewoners betrekken bij de aanpak Schoon. Wat zijn de mogelijkheden? Wie zijn de veroorzakers en wat zijn de afvalmagneten in de buurt? Samen een plan voor de buurt opstellen. Bewoners stimuleren om zwerfvuilacties te doen. Wat kunnen we samen doen en kunnen we ook gezamenlijk regels opstellen om de buurt schoon te houden?