Sportpark Panhuis

Aanpak parkeeroverlast sportpark Panhuis

Bewoners die aan het Sportpark Panhuis wonen, ervaren veel parkeeroverlast van bezoekers van het sportpark, die overal in de buurt parkeren.

Het wijkteam wil de parkeeroverlast door bezoekers van het sportpark voor omwonenden verminderen. Er moeten duidelijke regels komen voor het parkeren. Door de sloop van de kantine van Unitas kunnen er wellicht extra parkeerplaatsen op het sportpark komen.

Het wijkteam:

  • bekijkt aan wat de beste manier is om bewoners te betrekken
  • organiseert een bewonersbijeenkomst voor bewoners en sportverenigingen
  • vraagt bewoners en sportverenigingen mee te denken over oplossingen voor de parkeerproblemen
  • wil weten hoeveel draagvlak er is voor gekozen oplossingen
  • bespreekt met bewoners en de sportverenigingen wat zij zelf kunnen doen
  • stelt samen met de bewoners en verenigingen
  • stimuleert en faciliteert bewonersinitiatieven heldere regels en afspraken op rondom het parkeren
  • stimuleren bewoners en verenigingen om zelf toezicht te houden en sporters aan te pakken
  • zorgt ervoor dat aanpassingen door de gemeente worden uitgevoerd

Samenwerking met:

Bewoners, Sportverenigingen Sportpark Panhuis, Verkeer & Parkeren, Beheer & Projecten, Toezicht & Handhaving (BOA’s)

Betrekken van inwoners en andere partijen

Informeren en inventariseren

Het wijkteam organiseert een bijeenkomst voor bewoners en sportverenigingen over het parkeren. Samen inventariseren we de problemen en mogelijke oplossingen.

Verdiepen en samendoen

Samen met de bewoners en de sportverenigingen een plan maken om de parkeeroverlast terug te dringen. Welke regels kunnen we met elkaar opstellen om de overlast te beperken? De verenigingen zorgen voor draagvlak voor gekozen oplossingen bij de sporters. Hoe kunnen we dit probleem structureel oplossen?

Bewonersinitiatieven

Als bewoners of de sportverenigingen nog andere ideeën hebben voor het verbeteren van de omgeving of het sportpark, dan kunnen zij een bewonersinitiatief starten. Zij moeten dit dan zelf regelen en betalen of hier sponsors voor zoeken. Via het initiatievenloket kan het wijkteam bewoners en verenigingen ondersteunen om hun plan te realiseren.