Parkeerstrook Schubertweg

Aanleg groenstrook parkeerplaats Schubertweg

Enkele jaren geleden zijn de bomen verwijderd op de parkeerplaats aan de Schubertweg in verband met opdruk door boomwortels. Hierdoor is een erg brede parkeerplaats ontstaan met diepe vakken. Bestuurders kunnen de parkeerplaats nu ongehinderd oversteken en rijden dan weg tegen het verkeer in.

Het wijkteam:

  • bekijkt wat de beste manier is om bewoners te betrekken
  • organiseert een bijeenkomst voor de bewoners waarbij zij de beplanting kunnen kiezen
  • bespreekt met bewoners dat zij zelf veel kunnen doen om hun buurt te verbeteren
  • maakt samen met de bewoners een plan voor onderhoud en beheer van de groenstrook
  • zorgt ervoor dat de gemeente de aanpassingen uitvoert en het groen aanlegt
  • stimuleert en faciliteert bewonersinitiatieven

Samenwerking met:

  • Beheer & Projecten en bewoners

Betrekken van inwoners en andere partijen

Informeren en inventariseren

Het wijkteam betrekt de bewoners bij de keuze van de beplanting.

Verdiepen en samendoen

Zo ontstaan er gevaarlijke verkeerssituaties. Bewoners hebben een initiatief ingediend om de parkeerplaatsen korter te maken door de aanleg van beplanting in de middenstrook van de parkeerplaats. Alle bewoners van de straat ondersteunen het initiatief. Bewoners maken een plan voor het onderhoud en beheer van de groenstrook. We maken duidelijk afspraken over het onderhoud en beheer van de groenstrook.

Bewonersinitiatieven

Als bewoners idee├źn hebben om hun buurt nog verder te verbeteren, dan kunnen zij een bewonersinitiatief starten. Dit moeten zij dan zelf regelen en betalen. Denk voor de financiering aan fondsen, sponsoring of crowdfunding. Het wijkteam kan bewoners ondersteunen bij het realiseren van hun plan via het initiatievenloket.