Groot onderhoud Molenbrug en verkeersveilligheid scholen

De bestrating in Molenbrug is op sommige plekken aan vervanging of reparatie toe. Er is ook behoefte aan nieuw fris groen. Daarnaast gaan we de verkeersveiligheid bij de scholen aanpassen .

Bestrating en groen

Een aantal bomen gaan we kappen. Deze zijn oud en kunnen niet meer uit de voeten (wortels) op het plekje waar ze nu staan. Maar niet getreurd, er komt heel veel nieuw fris groen voor terug. Er komen nieuwe bomen met een ruim ondergronds plantvak, zodat ze naar hartenlust kunnen groeien en bloeien.

De oude bomen versnipperen we en gebruiken we bij het nieuwe groen.

Planning  

De werkzaamheden beginnen 31 oktober en worden uitgevoerd door Van Verseveld Infra BV. Helaas heeft de natte herfst en de vroege vorst voor wat vertraging gezorgd. We verwachten dat in februari het laatste stuk van de wijk wordt aangepakt. Ook deze aangepaste planning is nog wel afhankelijk van de personeels- en weersomstandigheden.

Tijdens de werkzaamheden kan het zijn dat u uw auto ergens anders moet parkeren. Voor direct aanwonenden brengen we, waar nodig, tijdelijke loopschotten aan. 

De werkzaamheden gaan per straat. De volgorde is als volgt:

  • Korte Molenstraat
  • Geerseveld
  • Prins Willem Alexanderpark
  • Duivenwal-west
  • De Terp / Heuvel
  • Kostverloren
  • Kalanderij / Weverij
  • Molenstraat
  • Tuimelaar
  • Trommelaar

Verkeersaanpassing Trommelaar

Het is ’s ochtends en ’s middags dringen op de Trommelaar, de straat waar de Calvijnschool en basisschool Aan de Basis aan liggen. Drommen kinderen, ouders, minifietsjes, bakfietsen en auto’s. Soms van alle kanten tegelijk. In gesprek met ouders, scholen en natuurlijk de buurtbewoners gaan we de verkeerssituatie aanpakken. 

De Trommelaar is doordat er ook geparkeerd wordt nu smal, terwijl er verkeer komt van beide kanten. Of eigenlijk van drie kanten als je het smalle fietspad ook meetelt dat de Trommelaar verbindt met de Geerseweg. Met de voorgenomen aanpassingen van de verkeerssituatie hopen we dat het veiliger wordt. Nu staat af en toe zelfs een basisschooldirecteur het verkeer te regelen. Dat moet straks niet meer nodig zijn.  

We gaan het volgende doen:

Op de Trommelaar aan de noordzijde van de school komt een wegversmalling, zodat er meer ruimte ontstaat voor het halen en brengen van leerlingen. We stellen op de haal- en brengtijden eenrichtingsverkeer in met borden en er zal in de haakse bocht bij Trommelaar 142 een verhoogd plateau worden aangebracht. Dit doen we om de snelheid terug te dringen en weggebruikers te attenderen op het aansluitende fietspad vanuit de Geerseweg.  

De tekeningen

Hier kunt u de tekeningen inzien. Klik daarvoor de onderstaande linken aan.