Verkeersveiligheid scholen en groot onderhoud Molenbrug

Het is ’s ochtends en ’s middags dringen op de Trommelaar, de straat waar de Calvijnschool en basisschool Aan de Basis aan liggen. Drommen kinderen, ouders, minifietsjes, bakfietsen en auto’s. Soms van alle kanten tegelijk. In gesprek met ouders, scholen en natuurlijk de buurtbewoners pakken we deze verkeerssituatie aan in de nazomer van 2022. 

Verkeersaanpassing Trommelaar

Vorig jaar zijn bewoners van de Trommelaar en ouders van de leerlingen uitgenodigd om deel te nemen aan een enquête over mogelijke verkeersaanpassingen rondom de twee scholen. Uit de resultaten kwam naar voren dat beide groepen dezelfde voorkeuren hebben voor een aanpassing van de verkeerssituatie. 

De Trommelaar is doordat er ook geparkeerd wordt nu smal, terwijl er verkeer komt van beide kanten. Of eigenlijk van drie kanten als je het smalle fietspad ook meetelt dat de Trommelaar verbindt met de Geerseweg. Met de voorgenomen aanpassingen van de verkeerssituatie hopen we dat het veiliger wordt. Nu staat af en toe zelfs een basisschooldirecteur het verkeer te regelen. Dat moet straks niet meer nodig zijn.  

We gaan het volgende doen:

Op de Trommelaar aan de noordzijde van de school komt een wegversmalling, zodat er meer ruimte ontstaat voor het halen en brengen van leerlingen. We stellen op de haal- en brengtijden eenrichtingsverkeer in met borden en er zal in de haakse bocht bij Trommelaar 142 een verhoogd plateau worden aangebracht. Dit doen we om de snelheid terug te dringen en weggebruikers te attenderen op het aansluitende fietspad vanuit de Geerseweg.  

Bestrating en groen

De bestrating in Molenbrug is op sommige plekken aan vervanging of reparatie toe en we gaan fris nieuw groen aanbrengen. We kappen bomen, want die zijn aan het einde van hun levensduur of leveren her en der overlast op. Maar niet getreurd, er komt heel veel nieuw groen voor terug en bomen die een ruim ondergronds plantvak krijgen om daar naar hartenlust te groeien en te bloeien. De bomen die we nu kappen zijn oud en kunnen niet meer uit de voeten (wortels) op het plekje waar ze nu staan. Met de kennis van nu planten we nieuwe bomen en verwerken we de oude exemplaren tot snippers die we weer gebruiken bij het nieuwe groen.

De tekeningen

Hier kunt u de tekeningen inzien. Klik daarvoor de onderstaande linken aan. 

Planning  

De werkzaamheden staan vanaf eind juli gepland en worden uitgevoerd door Van Verseveld Infra BV. De totale werkzaamheden zullen naar verwachting en afhankelijk van de weersomstandigheden, ongeveer 3 maanden in beslag nemen. Half september (plantseizoen) starten de groenwerkzaamheden. 

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kan het zijn dat u uw auto even elders moeten parkeren. Voor direct aanwonenden worden, indien nodig, tijdelijke loopschotten aangebracht.