Rehobotschool met schoolplein

Vergroenen en schaduw op schoolplein Rehobotschool

Op het schoolplein van de ‘Rehobotschool’ is weinig tot geen schaduw voor spelende kinderen. De groenstrook rondom de school is ook eentonig qua hoogte van het groen. De basisschool heeft zelf ook al groen aangebracht op het schoolplein om schaduw te krijgen.

Het wijkteam:

  • vraagt na of er andere mogelijkheden zijn om aan geld voor de bomen te komen bij de gemeente of andere organisaties
  • organiseert een gesprek met de school om wensen en oplossingen in beeld te brengen
  • maakt samen met de school een plan voor het aanvragen van meer groen en bomen
  • maakt samen met de school een plan voor geldinzamelingsacties om meer groen en bomen te betalen (sponsoracties of flessenacties)
  • stimuleert bewonersinitiatieven voor verdere verbetering van de omgeving

Samenwerking met:

Bewoners, Basisschool Rehobot, Beheer & Projecten

Betrekken van inwoners en andere partijen

Informeren en inventariseren

Het wijkteam organiseert een gesprek met het schoolbestuur om zicht te krijgen op de wensen en oplossingen. Hoeveel kosten de bomen en het groen? Welke mogelijkheden om geld voor meer groen en bomen te krijgen zijn er nog? Mogelijkheid van sponsoracties bespreken.

Verdiepen en samendoen

Het wijkteam maakt samen met het schoolbestuur een plan van aanpak. We verdelen de taken. Wat kan de gemeente doen? Wat kunnen de school en de ouders doen?

Bewonersinitiatieven

Misschien willen de school en de ouders nog meer doen om de omgeving van de school te verbeteren. Via het initiatievenloket kan het wijkteam helpen bij de uitwerking van een plan.