Parkje met straat in Gelderse Blom

Opbouwen buurtnetwerk Gelderse Blom

Het wijkteam heeft in Gelderse Blom nog geen buurtnetwerk opgebouwd. Het wijkteam wil beter weten wat er speelt in de wijk en een goede ingang hebben richting de bewoners.

In Gelderse Blom zijn regelmatig meldingen over    parkeeroverlast. Een paar jaar geleden is de buurt op verzoek van bewoners veranderd in een 30 km-gebied, ook is een parkeerverbodszone ingericht en zijn extra parkeerplekken aangelegd. Het wijkteam wil met bewoners in gesprek over parkeren, verkeer, schoon, heel, leefbaar, veilig en toegankelijk. Wat is de huidige stand van zaken en wat vinden bewoners van hun buurt? Bewoners kunnen zelf veel doen om hun buurt verder te verbeteren.

Het wijkteam:

  • bespreekt met bewoners wat zij zelf kunnen doen om hun buurt schoner, leefbaar en veilig te maken    
  • regisseert op het doorvoeren van aanpassingen    
  • faciliteert en stimuleert bewonersinitiatieven    
  • kijkt wat de beste manier is om de bewoners te betrekken        
  • onderzoekt door een enquête wat bewoners vinden    van hun buurt        
  • organiseert een bijeenkomst voor bewoners en partners om de aanpak van de problemen te bespreken    

Samenwerking met:

Bewoners, Verkeer & Parkeren, Toezicht & Handhaving (BOA’s), Patrimonium woonservice, Veens Welzijn

Betrekken van inwoners en andere partijen

Informeren en inventariseren

Het wijkteam wil zicht krijgen op wat er speelt in de buurt. Wat is de stand van zaken op het gebied van parkeren, verkeer, schoon, heel, leefbaarheid, veilig en toegankelijkheid? Het wijkteam vraagt    bewoners een enquête in te vullen over wat zij vinden van hun buurt. Daarna nodigen we de bewoners uit voor een bijeenkomst om de resultaten terug te koppelen en eventuele problemen te bespreken.

Verdiepen en samendoen

Bewoners leveren input en ideeën om hun buurt te verbeteren. Samen met bewoners en partners maakt het wijkteam een plan om de problemen aan te pakken en op te lossen. We verdelen de taken: Wat doen de gemeente en partners? Wat kunnen bewoners zelf doen? Wat kunnen we afspreken om de buurt schoon en veilig te houden?