Straat in wijk 't Hoorntje

Opbouwen buurtnetwerk en aanpak (zwerf)afval

In ’t Hoorntje heeft het wijkteam nog niet echt een buurtnetwerk opgebouwd. Het wijkteam wil beter weten wat er speelt in de wijk en een goede ingang hebben richting de bewoners.

In de Bloemenstraten is het onvoldoende schoon, er is sprake van zwerfafval en afval wordt naast de containers geplaatst. Het wijkteam wil samen met de bewoners een aanpak bedenken voor een schonere buurt en tegelijkertijd een start maken met het opbouwen van het buurtnetwerk. Bewoners kunnen zelf veel bijdragen aan een schonere buurt.

Het wijkteam:

  • kijkt wat de beste manier is om de bewoners te betrekken
  • organiseert een bijeenkomst voor bewoners en partners om de aanpak van de problemen te bespreken
  • maakt samen met bewoners en partners een plan voor een schonere buurt
  • bespreekt met bewoners wat zij zelf kunnen doen om hun buurt en wijk schoon, leefbaar en veilig te maken
  • faciliteert bewoners bij het opruimen van zwerfafval
  • promoot schoonmaakacties
  • bespreekt de mogelijkheid van GFT+E aanbiedzuilen
  • faciliteert en stimuleert bewonersinitiatieven

Samenwerking met:

Bewoners, Afvalcombinatie De Vallei (ACV), Patrimonium woonservice, Veens Welzijn, Toezicht & Handhaving (BOA’s), Basisschool Max, Buurthuis ’t Turfke, Beheer & Projecten, Speeltuinvereniging ‘t Hoorntje

Betrekken van inwoners en andere partijen

Informeren en inventariseren

Het wijkteam start het gesprek op met bewoners en partners wat we kunnen doen om de Bloemstraten schoon, leefbaar en veilig te maken. Bewoners kunnen zelf veel doen om hun buurt te verbeteren ente onderhouden. Wat is fijn aan een schone buurt en veilige buurt? Het wijkteam wijst de bewoners op de mogelijkheid van GFT+E aanbiedzuilen, maar bewoners moeten deze zelf gezamenlijk aanvragen.

Verdiepen en samendoen

Samen met bewoners en partners een plan maken voor de aanpak op het gebied van schoon, leefbaar en veilig in de buurt. Wat zijn de mogelijkheden? Wie zijn de veroorzakers en wat zijn de afvalmagneten in de buurt? We verdelen de taken: Wat kunnen de gemeente en partners doen? Wat kunnen bewoners zelf doen? Kunnen we ook gezamenlijk regels opstellen om de buurt schoon te houden?

Schoonmaakacties

Het wijkteam benadert het Buurthuis ’t Turfke (vrijwilligers) en basisschool Max (scholieren) om mee te doen aan het zakgeldproject om zwerfvuil op te ruimen.