Herinrichting wijk “De Pol”

Binnenkort gaat de gemeente  een groot gedeelte van wijk De Pol opnieuw inrichten. Het gaat om de Koninginnelaan, gedeelte Emmalaan, Stadhouderslaan, Buurtlaan-west, Mulderslaan, Gravinnelaan, Gouverneurslaan, Baronesselaan en gedeelte Regentesselaan. In de afgelopen twee jaar zijn we op verschillende momenten met bewoners bij elkaar gekomen om de herinrichting van De Pol vorm te geven. Het ontwerp is af en dat presenteren we hier graag.

Wat hebben we al samen gedaan?

In 2021 zijn alle bewoners van De Pol uitgenodigd om hun ideeën te delen voor de herinrichting van hun wijk. We kregen heel veel ideeën en suggesties binnen en waar mogelijk zijn die suggesties meegenomen in de uitwerking van het ontwerp met de klankbordgroep, bestaande uit zo’n 40 betrokken bewoners uit De Pol. We bespraken aanpassingen aan straten en stoepen, parkeerplaatsen en het groen. Dit proces duurde bijna een jaar.

Het definitieve ontwerp

U kunt hieronder het definitief ontwerp voor De Pol, gemaakt door ingenieursbureau Haver Droeze, bekijken. 

Het aangepast Definitief Ontwerp (DO) wordt ter vaststelling voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Vervolgens maken wij de contractdocumenten gereed en contracteren wij een aannemer die de werkzaamheden uit gaat voeren.

Kunt u de documenten niet openen, bekijken of lezen of heeft u nog aanvullende vragen? Neem dan contact op met projectleider Rik Ankone via mail rik.ankone@veenendaal.nl of telefonisch via (0318) 538 502

Inrichting BOSS-plekken

Zoals u weet worden er met de herinrichting van de wijk De Pol een aantal BOSS-plekken ingericht (Bewegen, Ontmoeten, Sporten en Spelen). We organiseren op donderdag 7 december van 16.00 tot 19.00 uur een bijeenkomst in de Rehobothschool om u wensen te verzamelen en samen te praten over de plannen.

Heeft u vragen?

Als u vragen heeft na het bekijken van deze pagina, neem dan contact op met projectleider Rik Ankone via rik.ankone@veenendaal.nl of (0318) 538 502.

Heeft u vragen over BOSS, neem dan contact op met projectleider Menno Buis via openbaarbeheer@veenendaal.nl of (0318) 538 538.