Herinrichting wijk “De Pol”

Binnenkort gaat de gemeente  een groot gedeelte van wijk De Pol opnieuw inrichten. Het gaat om de Koninginnelaan, gedeelte Emmalaan, Stadhouderslaan, Buurtlaan-west, Mulderslaan, Gravinnelaan, Gouverneurslaan, Baronesselaan en gedeelte Regentesselaan. In de afgelopen twee jaar zijn we op verschillende momenten met bewoners bij elkaar gekomen om de herinrichting van De Pol vorm te geven. Het ontwerp is af en dat presenteren we hier graag.

Wat hebben we al samen gedaan?

In 2021 zijn alle bewoners van De Pol uitgenodigd om hun ideeën te delen voor de herinrichting van hun wijk. We kregen heel veel ideeën en suggesties binnen en waar mogelijk zijn die suggesties meegenomen in de uitwerking van het ontwerp met de klankbordgroep, bestaande uit zo’n 40 betrokken bewoners uit De Pol. We bespraken aanpassingen aan straten en stoepen, parkeerplaatsen en het groen. Dit proces duurde bijna een jaar.

Ontwerpen bekijken

U kunt het ontwerp voor De Pol dat gemaakt is door ingenieursbureau Haver Droeze hieronder bekijken. U ziet de tekeningen en u kunt twee filmpjes bekijken waarin we toelichting geven op het proces en het ontwerp. U kon tot 8 maart reageren op het ontwerp. De reactietermijn is inmiddels verlopen. 

Voorlopig ontwerp De Pol downloaden (pdf, 7 MB)

Hieronder volgen de aanvullende tekeningen en documenten voor de herinrichting van wijk De Pol.

Kunt u de documenten niet openen, lezen of heeft u nog aanvullende vragen? Neem dan contact op met projectleider Rik Ankone via mail rik.ankone@veenendaal.nl of telefonisch via (0318) 538 502

Presentatie proces herinrichting wijk De Pol

Wethouder Dylan Lochtenberg en projectleider Rik Ankone geven in een video uitleg rondom het proces en de toekomst van de herinrichting wijk 'De Pol'

Bekijk de video 

Presentatie ontwerp herinrichting wijk 'De Pol'

Ingenieur Nico van Niejenhuis van adviesbureau Haver Droeze geeft in een video uitleg rondom de ontwerpen van de herinrichting wijk 'De Pol'.

Bekijk de video 

Mocht u direct uitleg willen hebben rondom uw straat of een bepaald thema, dan hebben wij de volgende tijdsmomenten in de video:

 • 10:50 minuten - Mulderslaan
 • 14:18 minuten - Emmalaan
 • 14:58 minuten - Stadhouderslaan
 • 19:04 minuten - Buurtlaan-west
 • 19:36 minuten - Buurtlaan-west – Prinsesselaan – Regentesselaan
 • 22:00 minuten - Koninginnelaan – Regentesselaan
 • 23:30 minuten - Thema: groenontwerp
 • 24:12 minuten - Thema: bewegen, ontmoeten, sporten en spelen

Wat gaan we doen in De Pol?

 • Door het veranderende klimaat krijgen we vaker te maken met wateroverlast. Nu kan het vuilwaterriool al die liters water niet verwerken als het hard en lang regent. Daarnaast is regenwater schoon water en het is zonde dat we dat zuiveren voordat het naar het oppervlaktewater wordt afgevoerd. Daarom gaan wij in de wijk De Pol een hemelwaterriool aanleggen. 
 • Naast de aanleg van het hemelwaterriool zijn ook de straten en stoepen aan vervanging toe. Dit bood de kans om opnieuw naar de inrichting van de straten te kijken en dit deden we samen met buurtbewoners.
 • De inrichting wordt aangepast aan het veranderende klimaat (kijken naar afwatering en extra groen).
 • Daar waar nodig herstellen van het bestaande riool.
 • Bomen: bij de herinrichting wordt zoveel mogelijk groen behouden. Bomen met een beperkte levensverwachting, of die momenteel slecht groeien vanwege de beperkte ondergrondse groeiruimte, worden gekapt. Hiervoor komen meer bomen terug.
 • Verhardingen in rijbaan, voetpaden en parkeervakken worden vervangen.
 • Inrichting volgens de 30 km/u zone.
 • Asfalt vervangen door klinkerverharding.
 • Snelheidsremmende maatregelen bij lange rechte straatgedeeltes.