Grafstenen op de oude begraafplaats

Gedenkpark Oude Begraafplaats

Het Gedenkpark Oude Begraafplaats is een monument in de buurt. In 2019 is de bewonerscommissie Holle Kamp met het onderhoud van de Oude Begraafplaats gestopt, de gemeente heeft daarna onderhoudstaken laten liggen. Met als gevolg dat de Oude Begraafplaats achterstallig onderhoud heeft. In 2020 is vanuit de buurt een bewonersgroep ‘Vrienden van het Gedenkpark’ opgestart. Het wijkteam wil de bewonersgroep ondersteunen en samen met bewoners een plan maken voor de inrichting en het onderhoud van het Gedenkpark. De taken verdelen: Wat doet de gemeente? Wat kunnen bewoners doen?

Het wijkteam:

  • ondersteunt en faciliteert de bewoners bij het bewonersinitiatief
  • onderzoekt en adviseert over de mogelijkheden van subsidie en fondsen voor het monument
  • wil graag een gezamenlijk plan maken voor de inrichting en het onderhoud van het Gedenkpark Oude Begraafplaats
  • zorgt ervoor dat taken van de gemeente worden uitgevoerd

Samenwerking met:

Bewonersinitiatief Vrienden van het Gedenkpark, Beheer & Projecten

Betrekken van inwoners en andere partijen

Informeren en inventariseren

Het wijkteam wil samen met de bewonersgroep ‘Vrienden van het Gedenkpark’ een plan maken voor de inrichting en het onderhoud van het Gedenkpark Oude Begraafplaats.

Samendoen

Als er een goed plan ligt, bekijken wat er nodig is voor de uitvoering en de taken verdelen tussen bewoners en gemeente. Voor een monument als het Gedenkpark Oude Begraafplaats zijn er vaak kansen voor subsidie, crowdfunding en fondsenwerving. Het wijkteam ondersteunt bij het zoeken naar financiële middelen.