Bewonersgroep afval en ontmoeting PWA Park

Doe je mee met de actieve bewonersgroep van het PWA Park in Molenbrug? Tijdens de burendag was er een workshop djembé, met kerst worden de flats versierd en ongeveer eens per maand komen bewoners samen om zwerfvuil rondom de flats op te ruimen. Blijf niet aan de kant staan, maar sluit je gezellig aan. 

Wat gaan we doen?

De groep actieve bewoners heeft afgelopen zomer een doorstart gemaakt. Met nieuwe energie zoeken zij naar manieren om het PWA park schoner en gezelliger te maken. Als zij hierbij ondersteuning nodig hebben van de gemeente of woningcorporatie Patrimonium, dan zijn de lijntjes kort. Ook Veens Welzijn is actief in Molenbrug en probeert mensen bij elkaar te brengen, zowel in hun straat als bij wijkcentrum ’t Turfke. 

Het komende jaar blijven de burendag en de afvalgroep vaste activiteiten in het PWA Park. Inwoners die daarnaast op een andere manier aan de slag willen met hun wijk worden van harte ondersteund.

Waarom doen we dit?

We vinden het belangrijk dat mensen zich inzetten voor het verbeteren van hun eigen wijk. Daarbij proberen we goede ideeën en actieve bewoners altijd te ondersteunen. Op die manier maken we Veenendaal nog mooier en maken we bovendien gebruik van elkaars kracht. In het PWA Park van Molenbrug is dat niet anders.  

Planning  

Elke laatste woensdag van de maand gaan actieve bewoners samen zwerfvuil opruimen.

Doe mee 

Doe je mee? Laat het de wijkmanager even weten, hij brengt je graag in contact met de groep.