Toegangshek speeltuin De Pol

Aanpak parkeerdruk speeltuin De Pol

De Speeltuin De Pol is de grootste speeltuinvereniging in Veenendaal. Deze speeltuin is niet alleen een buurtspeeltuin, maar wordt ook bezocht door kinderen en hun ouders uit andere wijken en zelfs van buiten Veenendaal. Hierdoor ontstaat parkeerdruk en overlast door parkeren van bezoekers in de buurt.

Wat willen we doen?

Bewoners, de speeltuinvereniging en de gemeente hebben meerdere keren gesproken over de parkeerdruk rondom de speeltuin én in de rest van de wijk. Het gezamenlijk doel: de parkeeroverlast verminderen tot een voor bewoners acceptabel niveau.

Wat gaan we doen?

Op dit moment werkt de gemeente aan een plan voor herinrichting van de wijk De Pol, zie ook deze pagina. Dit doen we samen met een klankbordgroep, een groep betrokken bewoners van de wijk. In de nieuwe inrichting van de wijk willen we beduidend meer parkeerplaatsen realiseren rondom de speeltuin dan er nu zijn. Daarvoor zijn hele concrete plannen.

Doe mee!

De plannen worden op dit moment klaargemaakt om met de hele buurt te bespreken. De verwachting is dat dit in het begin van voorjaar wordt gedaan. Als u in De Pol woont, ontvangt u hiervoor een persoonlijke uitnodiging.