Speeltuin in Dragonder-oost

Wijk Dragonder-oost leren kennen en weten wat er speelt

In Dragonder Oost heeft het wijkteam nog niet echt een buurtnetwerk opgebouwd. Het wijkteam wil beter weten wat er speelt in de wijk en een goede ingang hebben richting de bewoners. Het is een rustige buurt met af en toe een melding over hondenpoep of te hard rijden, maar niet veel. Het wijkteam wil weten hoe schoon, heel, leefbaar, veilig en toegankelijk bewoners hun buurt vinden en zo contact leggen met bewoners.

Het wijkteam:

  • kijkt wat de beste manier is om de bewoners te betrekken
  • inventariseert de situatie in de wijk door bijvoorbeeld een enquête onder de bewoners
  • bespreekt met bewoners wat zij zelf kunnen doen om hun buurt en wijk schoon, leefbaar en veilig te maken
  • faciliteert bewoners bij het opruimen van (zwerf)afval
  • promoot schoonmaakacties
  • faciliteert en stimuleert bewonersinitiatieven
  • zorgt ervoor dat de gemeente afgesproken aanpassingen uitvoert

Samenwerking met:

Bewoners, Toezicht & Handhaving (BOA’s), Patrimonium woonservice, Veens Welzijn, Afvalcombinatie De Vallei (ACV), Pniëlkerk, Bewonerscommissie Entrada, Speelkwartier

Betrekken van inwoners en andere partijen

Informeren en inventariseren

Het wijkteam haalt informatie op uit de buurt over schoon, heel, leefbaar, veilig en toegankelijk. De resultaten en de stand van zaken bespreken we uiteindelijk met bewoners.

Verdiepen en samendoen

Bewoners leveren input en ideeën om hun buurt schoon, heel, leefbaar en toegankelijk te maken. We kijken wie wat kan doen en verdelen het werk en de taken. Bewoners kunnen via bewonersinitiatieven hun wijk verder verbeteren. Via het initiatievenloket kan het wijkteam initiatiefnemers op weg helpen om hun plan te realiseren.