Waterspeeltuin in de wijk

Waterspeelplek Snoekbaars-Dotterbloem

Aan de Dotterbloem ligt een waterspeelplek. Deze waterspeelplek is bedoeld voor kleine kinderen, die dan lekker kunnen spelen aan het water. Tijdens de warme maanden april, mei en juni kwamen veel oudere kinderen uit de buurt en omliggende buurten zwemmen in het water bij de speelplek.

Ze springen van de brug (erg gevaarlijk door ondiep water), gooien met modder en schreeuwen naar elkaar en klimmen op de vlonders van de aanwonenden van het water. Dit zorgt voor veel overlast bij aanwonenden van de waterspeelplek en hier is de waterplek niet voor bedoeld en ook niet op berekend. De waterspeelplek is geen openbaar zwembad. Het wijkteam luistert naar de klachten van de omwonenden en wil dat de overlast verdwijnt.

Het wijkteam:

  • geeft aan wat de beste manier is om bewoners te betrekken
  • weet wat er speelt in de wijk
  • brengt ervaring in die is opgedaan bij eerdere inrichting van speelplekken
  • bespreekt de aanpak van de overlast met omwonenden
  • bespreekt met omwonenden wat zij zelf kunnen doen om de overlast te verminderen
  • informeert de buurt en omliggende buurten over de aanpak van de overlast

Samenwerking met:

Beheer & Projecten, Toezicht & Handhaving, Bewoners

Betrekken van inwoners en andere partijen

Informeren en inventariseren

Het wijkteam heeft omwonenden van het water gesproken om de mate van overlast te inventariseren en betrekt hen bij mogelijke oplossingen.

Verdiepen en samendoen

Het wijkteam heeft een bord bij de waterspeelplek geplaatst met spelregels. Er is een brief naar bewoners van de drie eilanden gestuurd om hen over de overlast en de plaatsing van het bord te informeren. Het wijkteam evalueert met de aanwonenden van het water of de maatregelen ook echt werken en of eventuele vervolgmaatregelen nodig zijn.