Oude geluidsschermen bij De grote Beer

Vervanging geluidsscherm Grote Beer - De Schelf

Het huidige geluidsscherm Grote Beer - De Schelf is aan vervanging toe. Bewoners hebben een brief opgesteld met daarin hun wensen. Het wijkteam wil zoveel mogelijk wensen meenemen in het plan.

Het wijkteam:

  • bespreekt het plan voor het geluidscherm met bewoners
  • zorgt ervoor dat zoveel mogelijk wensen van bewoners in het plan verwerkt worden
  • zorgt ervoor dat het geluidsscherm geplaatst wordt

Samenwerking met:

Bewoners, Beheer & Projecten

Betrekken van inwoners en andere partijen

Informeren en inventariseren

Het wijkteam nodigt bewoners uit voor een bewonersavond waarbij het plan voor het geluidsscherm wordt gepresenteerd en besproken. Bewoners kunnen reageren op het plan en input leveren.

Verdiepen en samendoen

De vraag is of bewoners nog iets zelf kunnen doen rondom de vervanging van het geluidsscherm.