Straat die toegankelijk gemaakt gaat worden

Toegankelijkheid openbare ruimte in Dragonder-noord

In Dragonder Noord is de verharding op veel plaatsen in de wijk erg slecht door wortelopdruk. Bewoners hebben meerdere malen aangeven dat wortelopdruk een probleem is voor de toegankelijkheid van de wijk. 

Dit komt ook naar voren vanuit de wijkschouw. Het wijkteam wil de openbare ruimte (voetpaden) in de wijk beter toegankelijk maken voor mensen die slecht ter been zijn.

Het wijkteam:    

  • brengt samen met bewoners de omvang van het probleem in kaart     
  • betrekt ook mindervaliden uit de wijk     
  • bespreekt met Beheer & Projecten wat er mogelijk is     
  • bespreekt de mogelijkheden en het vervolg met bewoners

Samenwerking met:

Beheer & Projecten, Bewoners

Betrekken van inwoners en andere partijen

Informeren en inventariseren

Samen met bewoners de problemen op het gebied van de wortelopdruk en de toegankelijkheid in kaart brengen. Bewoners leveren input over de locaties in de wijk.

Verdiepen en samendoen

Het wijkteam bespreekt de problemen met Beheer & Projecten. Afhankelijk van de mogelijkheden komt er een vervolgtraject om de toegankelijkheid in de wijk te verbeteren. Qua financiƫn kan het project ook
doorschuiven naar volgend jaar. De gemeente kan dan geld voor het project reserveren.